Norrbyskär: Förorenad kulturhistorisk miljö befrias från gifter

På Norrbyskär i Umeå kommun låg i början av 1900-talet ett sågverk vars verksamhet har spridit det giftiga ämnet dioxin över stora områden. Ön som anses ha viktiga kulturhistoriska värden ska nu saneras. Sweco har anlitats för att undersöka marken och ge åtgärdsförslag som ska leda till att marken blir fri från gifter.

Fakta

Uppdrag: Sanering av mark

Kund: Umeå kommun

Plats: Norrbyskär, Umeå

Kompetens: Förorenade områden

Med 500 provgropar undersöks marken i området där sågverket tidigare låg. Genom att använda det digitala systemet ArcGIS Online, för datainsamling i fält, sparas både tid i fält och under projekteringsarbetet. Dessutom blir kvalitén väldigt hög på det insamlade dataunderlaget och en mer precis bild över hur jordlagren ser ut fås.

Kontakt

  • Samuel
    Bergquist
    Teknikområdesansvarig Förorenade områden
    +46 727128533
    Fxvpxn r-cbfg