NY AMBASSAD I MEXICO CITY

Sweco projektleder den nya svenska ambassaden i Mexico City på uppdrag av Statens fastighetsverk. Byggnaden blir den första svenska ambassaden i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

Fakta

Uppdrag: LEED-certifierad ambassad

Plats: Mexico City

Kompetens: Projektledning, projekteringsledning, byggplatsuppföljning, upphandling

Kund: Statens fastighetsverk

Uppdrag

Sweco projektleder hela processen från projektering till produktion när en ny svensk ambassad ska byggas i Mexicos huvudstad.Den nya kanslibyggnaden på 800 m2 byggs på samma fastighet som ambassadens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras och planeras bli den första svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört med liknande byggnader utan certifiering, bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som produceras av solceller på kansliets tak.

Sweco har stor erfarenhet av LEED-certifierade byggnader, vilket ställer höga krav på projekt och projektledning. För att uppnå certifieringen ställs höga miljö- och energimål genom hela processen och medför en kvalitetssäkring av projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort. Det nya kansliet väntas stå klart sommaren 2019.

För mer information, kontakta:
Ida Rennemark, ida.rennemark@sweco.se