NY ENERGISNÅL GJUTERIANLÄGGNING FÖR SCANIA

Sweco har anlitats som konsult i ett partneringsamarbete när Scania planerar ett nytt gjuteri i Södertälje. Den nya anläggningen kommer att bli cirka 22 000 kvm och beräknas smälta 90 000 ton järn årligen för tillverkning av nya motorblock, vilket är tredubbelt gentemot dagens 30 000 ton. Sweco har fått ett helhetsansvar för projekteringen.

Fakta

Uppdrag: Energisnål gjuterianläggning

Plats: Södertälje

Kompetens: Byggkonstruktion, arkitektur, anläggning, industriteknik, installationskonsulter

Kund: Scania

Uppdrag

Ökad säkerhet, kvalitet och hållbarhet är i fokus när Scania miljardsatsar på ett nytt gjuteri. Energiförbrukningen kommer att minska med 30 procent jämfört med det nuvarande gjuteriet. De största energivinsterna möjliggörs genom förbättringar av gjuteriprocessen och återvinning av den värme som den generar. Gjuteriet kommer att drivas på el framställd av förnybara energikällor. Byggstart är planerad till januari 2019.

Swecos uppdrag är ett helhetsåtagande med samtliga discipliner involverade, bestående av projektering för mark och husbyggnad, el- och ventilationsinstallationer, styr- och reglerteknik samt brand- och sprinklerinstallationer. 

För mer information, kontakta:
Richard Furuhovde, uppdragsledare, richard.furuhovde@sweco.se