Nya Karolinska Solna: Ett av Europas största sjukhusbyggen

Nya Karolinska i Solna är med sina 320 000 kvadratmeter ett av Europas största byggen. Arbetet har pågått sedan 2009 och Sweco har varit med från början med i stort sett alla projekterande discipliner.

Fakta

Uppdrag: Ett nytt universitetssjukhus

Plats: Stockholm

Kompetens: Projektledning, industriteknik, installationskonsulter, logistik, miljö och infrastruktur

Kund: Skanska, Locum

Storlek: Cirka 330 000 kvm BTA, med 8 000 rum, 36 operationssalar och 6 000 anställda

Uppdrag

Uppdraget har handlat om allt från att konstruera stomme och lägga grund under mark till att installera rör, el och ventilation. Det har också bestått i att få alla system för teknik och logistik att kommunicera med varandra. Funktioner som tvätt- och avfallsanläggningar, sopsug, automatiska truckar, hissar och rulltrappor måste fungera tillsammans för att kunna skapa en bra och säker vård.

Sjukhuset har även ett nytt rörpostsystem - ett milslångt rör som löper genom byggnaden - genom vilket prover, blod och läkemedel kan skickas.

Höga energimål har genomsyrat projektet. Nya Karolinska når högsta klass i Miljöbyggnad och är även LEED Gold-certifierat. Sjukhuset har byggts energieffektivt för att bli långsiktigt hållbart, och lokalerna är anpassade för att de ska kunna förändras i takt med att nya behandlingsmetoder och teknik utvecklas.