Nya Kiruna: Flytt med hjälp av Swecos virtuella modell

När hela staden ska flyttas för att ge mer plats åt gruvnäringen valde Kiruna att anlita Sweco.

Fakta

Uppdrag: Virtuell stadsmodell

Uppdragsperiod: 2013-pågående

Kund: Kiruna Kommun

Plats: Kiruna

Kompetens: Infrastruktur, energi, installation, byggkonstruktion, vatten- och miljö, industri,
projektledning samt IT för samhällsutveckling.

Uppdrag

I jätteuppdraget projekterar Sweco omfattande delar av stadens infrastruktur, energiförsörjning och vattentillgång. För att få helhetsperspektiv och stötta samhällsutvecklingen har Sweco skapat en virtuell stadsmodell för en mönsterstad i ett arktiskt klimat. I den visualiseras framtidens Kiruna som en hållbar och sammanhängande stad där naturen aldrig är längre än tre kvarter bort.

Genom den virtuella stadsmodellen kan de inblandade aktörerna analysera, samordna, visualisera och planera framtidens Kiruna. Sweco tillhandahåller en smart stadsmodell där dataflöden och information kan användas för att skapa nytta för medborgare, politiker och näringsliv.

Uppdraget påbörjades 2013 sysselsätter konsulter inom infrastruktur, energi, installation, byggkonstruktion, vatten- och miljö, industri, projektledning samt IT för samhällsutveckling.