Preem: Modernisering minskar utsläppen av växthusgaser

Preem satsar på förnyelsebara produkter och energibesparingar i sina anläggningar för att minska fossila koldioxidutsläpp. Swecos el- och automationskonsulter är sedan flera år involverade för att modernisera anläggningarna och ge driftssäkrare depåer.

Fakta

Uppdrag: Styrsystemsbyte på Preems depåer

Plats: Skarvik i Göteborg, Helsingborg, Karlshamn, Norrköping, Gävle, Loudden i Stockholm, Piteå och Sandefjord i Norge.

Kompetens: Projektledning, el- och automation, elsystem.

Kund: Preem

Storlek: 10 depåer med ett par ställverk och 10-15 styrskåp per depå, vilket omfattar cirka 20 000 I/O signaler.

Uppdrag

Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och ställa om sina produkter och anläggningar till ett mer hållbart samhälle. Nu erbjuder exempelvis Preem sina kunder världens första Svanenmärkta diesel, Nordens officiella miljömärke. I takt med att nya innovationer kommer planeras också effektiva styrsystem som kan hantera förändringarna av anläggningarna. Varje ny innovation kräver ny pumpanordning med ventiler, som kräver förändringar i styrskåp och ibland även nya styrskåp. Swecos el- och automationskonsulter har snart bytt ut styrsystemen på Preems alla depåer runtom i landet.

Systemen är helautomatiska och mäter flöden när bränsle tankas över från cisternerna till tankbilarna. Med frekvensomriktare för pumpstyrningar och tryckreglering spar man energi, tankpåfyllningen sker mjukare och det blir en mer hållbar lösning med mindre slitage på pumparna.

Swecos uppdrag omfattar bland annat energispar-, underhålls- och säkerhetsprojekt för att förhindra utsläpp och personskador samt projekt för att distribuera ut Preems nya miljöprodukter. Detta innebär kortfattat; delprojektledning el och automation, el-konstruktion inom automation, process, elkraft, ATEX (explosionsfarlig miljö) och PLC programmering. Bytena av styrsystemen har skett under pågående drift.

Kontakt

  • Sven
    Forsman
    Uppdragsledare, Industri, Göteborg
    +46 702821904
    Fxvpxn r-cbfg