Projekt Hallandsås: Ökad kapacitet och fördubbling av godsvikten

Projekt Hallandsås är ett rikskänt projekt där Trafikverket byggt två 8,7 km långa järnvägstunnlar genom Hallandsås. Tunnlarna möjliggör en ökad kapacitet från fyra tåg per timme till 24 och fördubblar den möjliga godsvikten på sträckan. Ett unikt projekt där en ny teknik har skapats för att kunna borra en tät tunnel.

Fakta

Uppdrag: Projekt Hallandsås, en del i utbyggnaden av Västkustbanan

Plats: Gränsen mellan Skåne och Halland

Kompetens: BIM-samordnade, produktionsledare, projektingenjörer, byggledare för kontaktledning, byggledare tele, datasamordnare och miljösamordnare

Kund: Trafikverket

uppdrag

Sweco har haft uppdraget som produktionsledare för samtliga entreprenörer samt bidragit med expertis inom flera andra verksamhetsområden. Ett exempel är Swecos insatser inom BIM (Building Information Modeling) inom infrastruktur som prisats i projektet.

Järnvägsanläggningen vid Projekt Hallandsås är mycket komplex och det är en stor utmaning att projektera under pågående tunnelbyggnation med förutsättningar som ständigt ändras. Med en innovativ BIM-metodik som kontinuerligt uppdaterar informationen, blir effektiviteten bättre och kvaliteten högre genom design-, bygg- och förvaltningsfasen.

I BIM-processen skapas en virtuell 3D-modell med detaljerad information knuten till varje objekt, exempelvis rörande typritning och artikelnummer. Ett särskilt 3D-objektbibliotek tillhandahåller informationen som sedan kan kopplas till olika processer och användningsområden såsom mängdberäkning av material, utsättning och maskinstyrning vid byggnation.

Genom att de inblandade entreprenaderna kan bygga efter BIM-modellen får de tillgång till den gemensamma informationen som granskats från flera håll. På så vis kan produktionseffektiviteten öka avsevärt i entreprenaderna.
Sweco har förutom BIM-samordnade och produktionsledare bidragit med expertis såsom projektingenjörer, byggledare för kontaktledning, byggledare tele, BIM-samordnare, datasamordnare och miljösamordnare.