Ragn-Sells: Sweco projekterar ny anläggning för hållbara lösningar av avfallshantering

Ragn-Sells bygger en ny produktionsanläggning för tvättning av flygaska och utvinning av salter vid Högbytorp, nordväst om Stockholm. Sweco ansvarar för projekteringen. Anläggningen möjliggör nya cirkulära lösningar för avfallshantering och vattenrening och kommer att behandla 130 kiloton flygaska per år. Anläggningen beräknas vara i drift i 2021.

FAKTA

Uppdrag: Projektering av produktionsanläggning

Kund: Ragn-Sells

Kompetens: Byggkonstruktion, installation, arkitektur, vatten och miljö, mark, akustik, visualisering, energiberäkningar, brand- och riskteknik

Plats: Högbytorp, Stockholm

UPPDRAG

Flygaska uppstår vid förbränning av avfall och innehåller bl a tungmetaller och klorider. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaska att tvättas och salter att utvinnas som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Dessutom återstår en ren askrest efter tvättningen. Denna kan t ex användas för att ersätta kalksten i cementindustrin. Processen gör att salterna och askresten återförs till samhället och att vattnet som används renas och återanvänds. Sweco kommer att leverera ett helhetskoncept av konstruktionstjänster och projekteringsledning.

Swecos uppdrag består av att projektera den nya anläggningen och bidrar med en bred uppsättning experter inom alltifrån byggkonstruktörer, installationskonsulter, arkitekter, vatten- och miljökonsulter och markkonsulter.

KONTAKT

 • Merve
  Olsson Sarr
  Uppdragsledare, byggkonstruktion
  +46 727325596
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Specialist byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg