Rustas centrallager: Sweco utvecklar ett effektivt logistikflöde

Rustas nya centrallager är ett av de största i Sverige, stort som tio fotbollsplaner med cirka 150 000 pallar. Sweco fick uppdraget att skapa ett system som effektivt hanterar logistikflödet. Hösten 2015 levererades de första pallarna ut från det nya centrallagret.

Fakta

Uppdrag: Rustas nya centrallager

Plats: Norrköping

Kompetens: Projektledning, Logistik 

Kund: Rusta

Storlek: Lagret är ca 65 000 kvm och kan lagerhålla cirka 150 000 pallar.

Uppdrag

Rustas centralisering av sin lagerhållning innebär större ytor och större produktflöde. Det stödjer deras expansionsplaner samtidigt som det skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv logistik. Swecos industrikonsulter har hjälpt Rusta med projektledning och specialiststöd för att säkerställa ett gott slutresultat.

Genom väl genomförda förberedelser av lokalisering, storlek på byggnad, val av utrustning och IT-stöd samt arbetssätt i det nya distributionscentret kan onödiga extra kostnader undvikas. Swecos industrikonsulter har lång erfarenhet av logistikprojekt och kan därmed leda och stötta genom hela projektet.

Samarbetet med Rusta startade 2011 med en genomlysning av deras lagerverksamhet. Implementeringsprojektet pågick mellan år 2013-2015. Sweco ansvarade för att hålla ihop projektet gällande upphandling av logistikutrustning, projektledning för upphandling och installation av deras helautomatiserade höglager samt projektledning för implementeringen av deras Warehouse Management System (WMS).

Efter avslutat implementeringsprojekt har Sweco kontinuerligt stöttat Rusta med kompetens för bl a design av deras nya kranlager, ett arbete som pågått sen 2015 och beräknas vara färdigt under 2020. Sweco är nu behälpliga för driftsättning och övertagandetester.

Kontakt

  • Niklas
    Rosenberg
    Gruppchef, Logistik, Göteborg
    +46 733351648
    Fxvpxn r-cbfg