Ahlsell: Samarbete under kontinuerlig lagerexpansion

Sweco har hjälpt Ahlsell under deras kraftiga expansion genom att vara en kontinuerlig resurs inom flera delar av koncernen.

Fakta

Uppdrag: Flertal uppdrag med tyngdpunkt mot layout och automatisering

Plats: Hallsberg

Kompetens: Projektledning, lagerlayout, automation

Kund: Ahlsell Sverige, Norge och Finland

Storlek: Ett av Sveriges största lager

Uppdrag

Ahlsell använder sedan flera år Swecos logistikkonsulter för projekt inom internlogistik, t ex genomlysning av befintlig verksamhet, inventeringsdifferenser, ankommande process, framtagning av tillväxtprognos och utvecklingsplan t.o.m. år 2025.

Dessutom har Sweco agerat stöd under implementering och genomförande, bland annat till- och ombyggnation av logistikcentrum i Hallsberg, projektledare logistik, dimensionering samt upphandling av Automation.

Här kan du se mer av hur vi jobbar.

Kontakt