Stenpiren resecentrum i Göteborg: Ny mötesplats och en förebild inom hållbar stadsutveckling

Visionen med Skeppsbron i Göteborg är att skapa en ny spännande stadsdel och mötesplats för stadens invånare vid älven. Stenpiren på Skeppsbrokajen utgör en ny knutpunkt där färja, buss och spårväg möts och ska förena staden med vattnet kring området med närhet till kajer och promenadstråk.

Fakta

Uppdrag: Stenpiren där färja, buss och spårvagn möts kommer att underlätta kommunikationerna i området

Plats: Göteborg

Kompetens: Projektledare, arkitekter, miljökonsulter, specialister på infrastruktur och installationsteknik

Kund: Västtrafik

UPPDRAG

Göteborgs city får ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna och kvarteren på Skeppsbron. Sweco har flera uppdrag i den nya stadsdelen.

Skeppsbron har trots sin relativt lilla storlek stora tekniska utmaningar och en bred teknisk kompetens krävdes för uppdraget. Området är tekniktätt med underjordiska anläggningar, det ligger nära älven och nära kajkonstruktioner. Göteborgsleran gjorde också arbetet mer komplicerat.

Allt från projektledare och arkitekter till miljökonsulter och specialister på infrastruktur och installationsteknik är inblandade i uppdraget.