Sydvästlänken: Elöverföring till södra Sverige

I södra Sverige är konsumtionen av el ibland större än produktionen. För att säkerställa en driftsäker och effektiv elöverföring från mellersta till södra Sverige byggs nu Sydvästlänken, som är Svenska Kraftnäts största investering någonsin. Sweco har varit engagerade i projektet sedan 2009 och arbetat med alltifrån tillståndsärenden och markåtkomst till omfattande konstruktionsarbeten. Slutresultatet blir en kraftfull länk som ökar kapaciteten för elöverföring mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

Fakta

Uppdrag: Sydvästlänken

Plats: Sverige

Kund: Svenska Kraftnät

Kompetens: Kraftöverföring, Elkraft och Kontrollanläggning

Uppdrag

Sydvästlänken är en stamnätsförbindelse mellan Närke och Skåne som Svenska kraftnät bygger i syfte att förstärka nätet och öka överföringskapaciteten till södra Sverige.

Sweco har i uppdraget arbetat med alltifrån tillståndsärenden och markåtkomst till omfattande konstruktionsarbeten. Vi har också gjort ett omfattande konstruktions- och provningsuppdrag vid byggandet av en transformatorstation. Sweco har även provningsuppdrag som inkluderar konstruktionssupport och viss montageledning vid byggande och driftsättning av två HVDC-stationer.

Kontakt