TADZJIKISTAN: VATTENKRAFTVERK SKAPAR TILLVÄXT

Swecos experter inom vattenkraft genomför en förstudie för ett nytt vattenkraftverk nära staden Khorog i södra Tadzjikistan.

Fakta

Uppdrag: Vattenkraftverk i Tadzjikistan

Plats: Khorog i södra Tadzjikistan

Kompetens: Vattenkraft & dammar, produktion

Kund: Pamir Energy

Uppdrag

Satsningen ska säkra elförsörjningen till invånare och näringsliv och möjliggöra ökad tillväxt i regionen. I brant terräng och utmanande geologiska förutsättningar skapar Sweco en lösning som innebär att vatten från floden Shokhdara leds via en tre kilometer lång tub till en kraftstation. Anläggningen ansluts sedan via en 20 kilometer lång kraftledning till regionens stamnät.

Kontakt