Thule Group: Sweco driver upphandling av ny lagerlösning för västra Europa

Med hjälp av Swecos logistikkonsulter effektiviserade Thule Group sin försörjningskedja med ny lagerlösning för ett distributionscenter för västra Europa och export utanför EU.

Fakta

Uppdrag: Upphandling av en ny lagerlösning

Plats: Malmö

Kund: Thule Group

Kompetens: Logistik, Projektledning, Organisations- och versamhetsöversyner

Uppdrag

Thule Group är i Sverige bland annat kända för sina takboxar och takräcken men är idag ett internationellt sport- och fritidsföretag med en bred produktportfölj och försäljning på 140 marknader över hela världen. Med 2.000 anställda vid nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen har ett av företagets fokus varit att förändra logistikupplägg och lagerstruktur.

När Swecos logistikkonsulter kartlade Thule Groups behov var viktiga delar i utvärderingen kvalitet, flexibilitet och servicegrad. Uppdraget resulterade i att lagerverksamheten flyttades till ett nytt lager som togs i drift tillsammans med en ny partner i den holländska staden Venlo. Efter ett knappt år har man uppnått uppsatta besparingsmål och en ökad leveranskvalitet.

Kontakt

  • Niklas
    Rosenberg
    Gruppchef, Logistik, Göteborg
    +46 733351648
    Fxvpxn r-cbfg