Trängkåren 7: Borrhålslager minskar fastighetens energikostnader

Sweco har utrett och projekterat ett borrhålslager för att värma och kyla fastigheten Trängkåren 7 i Stockholm. Med det nya systemet för energilagring kan fastighetens energikostnader halveras.

Fakta

Uppdrag: Borrhålslager

Kund: Fabege AB

Plats: Stockholm

Kompetens: Geoenergi

UPPDRAG

Fastigheten Trängkåren 7 är belägen vid Marieberg i Stockholm och uppfördes i början av 1960-talet. Befintliga två kylmaskiner kompletteras nu med en ny kylmaskin som utvinner värme från berget vilket gör att fastigheten i princip blir självförsörjande på värme och kyla.

Borrningen av borrhålslagret har utförts inomhus i befintligt parkeringsgarage där tryckpressar för tidningsproduktion tidigare varit placerade.

Borrhålslager Geoenergi Sweco

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.