Trängkåren 7: Borrhålslager minskar fastighetens energikostnader

Sweco har utrett och projekterat ett borrhålslager för att värma och kyla fastigheten Trängkåren 7 i Stockholm. Med det nya systemet för energilagring kan fastighetens energikostnader halveras.

Fakta

Uppdrag: Borrhålslager

Kund: Fabege AB

Plats: Stockholm

Kompetens: Geoenergi

UPPDRAG

Fastigheten Trängkåren 7 är belägen vid Marieberg i Stockholm och uppfördes i början av 1960-talet. Befintliga två kylmaskiner kompletteras nu med en ny kylmaskin som utvinner värme från berget vilket gör att fastigheten i princip blir självförsörjande på värme och kyla.

Borrningen av borrhålslagret har utförts inomhus i befintligt parkeringsgarage där tryckpressar för tidningsproduktion tidigare varit placerade.

Borrhålslager Geoenergi Sweco