Cetin: Ny anläggning för vattenkraft i Turkiet

Sweco har fått i uppdrag av norska Statkraft att ansvara för projektering av en ny vattenkraftanläggning i Cetin i sydöstra Turkiet.

Fakta

Uppdrag: Vattenkraftanläggning

Plats: Cetin, Turkiet

Kund: Statkraft AS

Kompetens: Vattenbyggnad, geoteknik, bergteknik, betongkonstruktion, hydrologi, hydraulik

UPPDRAG

Vattenkraftverket i Cetin blir Statkrafts hittills största utanför Norge med en effekt på 400 MW och en årlig produktion på 1100 GWh.

I Swecos uppdrag ingår detaljprojektering av en 145 m hög stenfyllningsdamm samt ett betongutskov som ska kunna avbörda ett flöde på 5500 m3/s. I uppdraget ingår också detaljprojektering av förbiledningstunnlar, tillika bottenutskovstunnlar, med inlopps- och utloppskonstruktioner, tillfartstunnlar, dränagegallerier och injekteringsgallerier.

 

Cetin vattenkraftNy vattenkraftanläggning i Cetin

Kontakt

  • Petter
    Stenström
    Regionchef Power Generation & Dams
    +46 706196572
    Fxvpxn r-cbfg