ELON: WMS-upphandling för tillförlitlig lösning med hög tillgänglighet

Sweco har drivit processen från förstudie till fullständig WMS- implementering.

Fakta

Uppdrag: WMS implementering

Plats: Örebro

 

Kompetens: Projektledning, WMS, automation

Kund: Elon

Uppdrag

Elon stod inför utmaningen att förbättra sina arbetsprocesser. Valet föll på att låta Sweco utföra en förstudie som bl a innebar: Genomlysning av layout, utredning av automation, IT-koncept, förändring av huvudprocesser, utvärdering av KPI:er samt business case. Förstudien visade på att störst utväxling kunde nås genom en investering i ett nytt WMS-system. Därför hjälpte Sweco Elon med att detaljkartlägga processer kopplat till WMS, dokumentera nya processer och funktionaliteter samt upphandling av WMS. Sweco var även drivande under test- och implementeringsfasen.

Kontakt

 • Simon
  Berndt
  Gruppchef, Logistik, Örebro
  +46 732491529
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Rosenberg
  Gruppchef, Logistik, Göteborg
  +46 733351648
  Fxvpxn r-cbfg