Zlatanstatyn, Malmö

Sweco hade det prestigefyllda uppdraget att ljussätta statyn av fotbollsikonen Zlatan Ibrahimovic. Statyn finns att se på Stadiontorget i Malmö.

Fakta

Uppdrag: Att ljusätta statyn av Zlatan Ibrahimovic

 

Kompetens: Installationskonsulter, ljusdesign, energiberäkningar

Plats: Malmö

Uppdrag

Den drygt tre meter höga och flera ton tunga statyn har ljussatts av Sweco på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö. Statyn invigdes den 8 oktober 2019 i Zlatans hemstad Malmö.

Uppdraget har varit att försöka återskapa konstnärens önskemål om en känsla av att solen belyser statyn. Swecos installationskonsulter har arbetat med belysningsberäkningar, visualisering och projektering där vi som alltid haft en nära dialog med vår uppdragsgivare.

För mer information kontakta Niclas Sandqvist niclas.sandqvist@sweco.se

Foto: Johannes Danielssen

zlatan 970x647.jpg