Projektledning

Stora samhällsbyggnadsprojekt är kostsamma och det är avgörande att slutresultatet blir just det som kunden föreställt sig. Swecos projektledare har den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning.

Tjänster

 • Byggledning
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Fastighetsutveckling
 • Hyresgästrådgivning (CRES)
 • Lantmäteri och exploatering
 • Projekteringsledning
 • Projektledning

Byggledning

En nyckel till framgångsrika byggprojekt är samverkan på byggarbetsplatsen. Med struktur och tydlighet ser Swecos byggledare till så att arbetet flyter på och att arbetsplatsens olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt.

Vi övervakar produktionen och följer att arbetet sker enligt fastställd budget och tidplan, samt beslutade miljö- och kvalitetsplaner. Våra experter hjälper också till vid upphandlingar genom att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och bistå vid kontraktsskrivning. Vi kan också gå in som kontrollansvariga enligt PBL och som byggarbetsmiljösamordnare under projekteringen och utförandet (BAS-P och U).

Vi hjälper gärna till med det administrativa arbetet och ser tydlig dokumentation som en viktig del i ett lyckat resultat. Kontakter med myndigheter och andra intressenter är en del av detta.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

Kontakt

 • Helena
  Hed
  vd, projektledning
  +4686965078
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Regionchef, Projektledning, Syd
  +4640375394
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stina
  Oja
  Regionchef Bygg- och fastighet, projektledning
  +4686956424
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning samt tf Regionchef, Öst
  +4640167060
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hubinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +4692035556
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +4631627615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.