Projektledning

Som en del av Europas ledande teknikkonsultföretag har våra 425 projektledare en viktig roll i att leda våra kunders projekt till framgång. Med vår breda expertis leder vi allt från mindre projekt i kundens egen organisation till komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser och i alla typer av projekt inom samhällsutveckling.

Tjänster

 • Projektledning
 • Byggledning och BPU
 • Hyresgästrådgivning
 • Projekteringsledning
 • Lantmäteri och exploatering
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Kalkylering
 • Arbetsmiljö
 • Besiktning

Fastighetsförvaltning och FM

Sweco har bred kunskap och erfarenhet inom utveckling av fastighetsförvaltning och Facility Management (FM). Genom att samordna förvaltningen och de tjänster som är kopplade till fastigheterna hjälper vi våra kunder att hantera fastighetsbestånd på ett effektivt och hållbart sätt.

Fastighetsägare rör sig dagligen mellan olika ekonomi-, teknik-, informations- och verksamhetsfrågor. Det är stora flöden av pengar och information som ska hanteras, vilket ställer krav både på verksamhet och stödsystem.

Swecos experter erbjuder rådgivning och projektledning inom fastighetsägande och förvaltning. Vi genomför förändringsprojekt i olika former, samt leder och utvecklar våra kunders FM i egen regi eller på entreprenad. Våra kunder är stora och små privata och offentliga fastighetsägare, samt bolag som inte har fastighets- eller FM-frågor som sin kärnverksamhet.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

Kontakt

 • Farah
  Al-Aieshy
  divisionschef, projektledning
  +46 705449289
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning
  +46 705144944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hübinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +46 703462693
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Utvecklingschef, Projektledning
  +46 702802956
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Franzén
  Regionchef, projektledning, Syd
  +46 725895233
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Hammarlund
  Regionchef, projektledning, Öst
  +46 705755458
  Fxvpxn r-cbfg