Projektledning

Som en del av Europas ledande teknikkonsultföretag har våra 425 projektledare en viktig roll i att leda våra kunders projekt till framgång. Med vår breda expertis leder vi allt från mindre projekt i kundens egen organisation till komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser och i alla typer av projekt inom samhällsutveckling.

Tjänster

 • Projektledning
 • Byggledning och BPU
 • Hyresgästrådgivning
 • Projekteringsledning
 • Lantmäteri och exploatering
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Kalkylering
 • Arbetsmiljö
 • Besiktning

Fastighetsutveckling

Sweco har lång erfarenhet av att utveckla såväl enskilda fastigheter som hela stadsdelar och samhällen. Vår främsta styrka när det gäller fastighetsutveckling är förståelsen för värdekedjans alla skeden och behovet av att involvera många olika kunskapsområden.

Genom en aktiv fastighetsutveckling kan man öka en fastighets värde eller nytta för användaren, till exempel genom förändringar i planförutsättningar och anpassning av byggnader eller optimering av hyresintäkter och driftskostnader. Som en engagerad och kunnig partner, med förmåga att tänka utanför ramarna, är vi övertygade om att vi har stora möjligheter att påverka värdeskapandet.

Swecos storlek och breda utbud av tjänster säkerställer den långsiktiga stabilitet och uthållighet som många gånger är avgörande för en lyckad fastighetsutveckling. Alla projekt sker i nära samarbete med kunderna och med god förståelse för befintliga förhållanden och framtida brukares krav.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

Kontakt

 • Farah
  Al-Aieshy
  divisionschef, projektledning
  +46 705449289
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning
  +46 705144944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hübinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +46 703462693
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Utvecklingschef, Projektledning
  +46 702802956
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Franzén
  Regionchef, projektledning, Syd
  +46 725895233
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Hammarlund
  Regionchef, projektledning, Öst
  +46 705755458
  Fxvpxn r-cbfg