Projektledning

Stora samhällsbyggnadsprojekt är kostsamma och det är avgörande att slutresultatet blir just det som kunden föreställt sig. Swecos projektledare har den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning.

Tjänster

 • Byggledning
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Fastighetsutveckling
 • Hyresgästrådgivning (CRES)
 • Lantmäteri och exploatering
 • Projekteringsledning
 • Projektledning

Fastighetsutveckling

Sweco har lång erfarenhet av att utveckla såväl enskilda fastigheter som hela stadsdelar och samhällen. Vår främsta styrka när det gäller fastighetsutveckling är förståelsen för värdekedjans alla skeden och behovet av att involvera många olika kunskapsområden.

Genom en aktiv fastighetsutveckling kan man öka en fastighets värde eller nytta för användaren, till exempel genom förändringar i planförutsättningar och anpassning av byggnader eller optimering av hyresintäkter och driftskostnader. Som en engagerad och kunnig partner, med förmåga att tänka utanför ramarna, är vi övertygade om att vi har stora möjligheter att påverka värdeskapandet.

Swecos storlek och breda utbud av tjänster säkerställer den långsiktiga stabilitet och uthållighet som många gånger är avgörande för en lyckad fastighetsutveckling. Alla projekt sker i nära samarbete med kunderna och med god förståelse för befintliga förhållanden och framtida brukares krav.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

Kontakt

 • Helena
  Hed
  vd, projektledning
  +46 703269901
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Regionchef, Projektledning, Syd
  +46 702802956
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stina
  Oja
  Regionchef Bygg- och fastighet, projektledning
  +46 706256424
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning samt tf Regionchef, Öst
  +46 705144944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hubinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +46 703462693
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.