Projektledning

Som en del av Europas ledande teknikkonsultföretag har våra 425 projektledare en viktig roll i att leda våra kunders projekt till framgång. Med vår breda expertis leder vi allt från mindre projekt i kundens egen organisation till komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser och i alla typer av projekt inom samhällsutveckling.

Tjänster

 • Projektledning
 • Byggledning och BPU
 • Hyresgästrådgivning
 • Projekteringsledning
 • Lantmäteri och exploatering
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Kalkylering
 • Arbetsmiljö
 • Besiktning

Hyresgästrådgivning

Lokalerna står ofta för en stor del av verksamhetens kostnad och är en viktig del av hur företaget upplevs. Arbetsplatsens utformning kan vara avgörande för en lönsam affär och hur medarbetarna trivs och presterar.

Swecos experter på hyresgästrådgivning hjälper till att skapa hållbara och trivsamma arbetsplatser med största möjliga affärsnytta. I alla typer av samarbeten och projekt utgår vi från varumärket, arbetsmiljön och medarbetarna – med funktion och kostnadseffektivitet i fokus. Våra insatser och rådgivning sker alltid i nära samverkan med kunden.

Vi erbjuder allt från helhetslösningar till enskilda tjänster, till exempel rådgivning och flyttprojektledning, samt stöd i löpande lokalfrågor och FM-tjänster. Vi hanterar hela flyttprocesser och hjälper gärna till vid hyresförhandlingar och att analysera kostnader och besparingspotential vid lokalförändringar. 

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

 • Lena
  Winberg
  Tf Regionchef Bygg- och fastighet, projektledning
  +46 707168613
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Farah
  Al-Aieshy
  divisionschef, projektledning
  +46 705449289
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning
  +46 705144944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hübinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +46 703462693
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Utvecklingschef, Projektledning
  +46 702802956
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Franzén
  Regionchef, projektledning, Syd
  +46 725895233
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Hammarlund
  Regionchef, projektledning, Öst
  +46 705755458
  Fxvpxn r-cbfg