Projektledning

Stora samhällsbyggnadsprojekt är kostsamma och det är avgörande att slutresultatet blir just det som kunden föreställt sig. Swecos projektledare har den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning.

Tjänster

 • Byggledning
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Fastighetsutveckling
 • Hyresgästrådgivning (CRES)
 • Lantmäteri och exploatering
 • Projekteringsledning
 • Projektledning

Lantmäteri och exploatering

Sweco är med och skapar framtidens samhällen och städer. Just nu arbetar våra konsulter med stadsdelar och offentliga miljöer som ska bli verklighet om tio till femton år. En förutsättning för dessa genomgripande projekt är en hållbar och varsam exploatering av mark och fastigheter.

Vid all typ av stadsutveckling och vid framväxten av omfattande infrastrukturprojekt behövs expertis inom fastighetsrättsliga frågor, som exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst – bland annat för infrastruktur som väg, järnväg, tunnelbana och kraftledningar.

Swecos konsulter hjälper till med rättsliga, ekonomiska och tekniska fastighetsfrågor, både som strategiska rådgivare och som projektledare. Vi driver projekt genom detaljplaneprocessen och stöttar kunderna med att förbättra deras process inom stadsbyggnadsområdet. Vi jobbar också med köp och försäljning av fast egendom.

Våra kunder är kommuner, exploatörer, fastighetsägare och infrastrukturbyggare.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

Kontakt

 • Helena
  Hed
  vd, projektledning
  +4686965078
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Regionchef, Projektledning, Syd
  +4640375394
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stina
  Oja
  Regionchef Bygg- och fastighet, projektledning
  +4686956424
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning samt tf Regionchef, Öst
  +4640167060
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hubinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +4692035556
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +4631627615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.