Projektledning

Som en del av Europas ledande teknikkonsultföretag har våra 425 projektledare en viktig roll i att leda våra kunders projekt till framgång. Med vår breda expertis leder vi allt från mindre projekt i kundens egen organisation till komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Vi finns med under projektets alla faser och i alla typer av projekt inom samhällsutveckling.

Tjänster

 • Projektledning
 • Byggledning och BPU
 • Hyresgästrådgivning
 • Projekteringsledning
 • Lantmäteri och exploatering
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetsförvaltning och FM
 • Kalkylering
 • Arbetsmiljö
 • Besiktning

Lantmäteri och exploatering

Sweco är med och skapar framtidens samhällen och städer. Just nu arbetar våra experter med stadsdelar och offentliga miljöer som ska bli verklighet om tio till femton år. En förutsättning för dessa genomgripande projekt är en hållbar och varsam exploatering av mark och fastigheter.

Vid all typ av stadsutveckling och vid framväxten av omfattande infrastrukturprojekt behövs expertis inom fastighetsrättsliga frågor, som exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst – bland annat för infrastruktur som väg, järnväg, tunnelbana och kraftledningar.

Swecos experter hjälper till med rättsliga, ekonomiska och tekniska fastighetsfrågor, både som strategiska rådgivare och som projektledare. Vi driver projekt genom detaljplaneprocessen och stöttar kunderna med att förbättra deras process inom stadsbyggnadsområdet. Vi jobbar också med köp och försäljning av fast egendom.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/projektledning/management_570x380.jpg

 • Lena
  Winberg
  Tf Regionchef Bygg- och fastighet, projektledning
  +46 707168613
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Farah
  Al-Aieshy
  divisionschef, projektledning
  +46 705449289
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ulrika
  Nordeborg
  Regionchef Infrastruktur och Stadsbyggnad, projektledning
  +46 705144944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Hübinette
  Regionchef, projektledning, Nord
  +46 703462693
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emil
  Hoolmé
  Utvecklingschef, Projektledning
  +46 702802956
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Franzén
  Regionchef, projektledning, Syd
  +46 725895233
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Hammarlund
  Regionchef, projektledning, Öst
  +46 705755458
  Fxvpxn r-cbfg