Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Demografi och befolkningsprognoser

För att kunna fatta rätt beslut behöver man kunna beskriva verkligheten med fakta. Med kunskap om historien hjälper vi våra kunder att blicka in i framtiden och anpassa verksamheten efter hur befolkningen förändras.

Prognoser är ett viktigt underlag i kommuners och regioners planeringsarbete. Befolkningens storlek och ålder påverkar bland annat byggandet och hur behovet av den kommunala omsorgen kommer att se ut. Prognosen kan även ligga till grund för fördelningen av kommunens budget mellan olika stadsdelar eller verksamhetsområden.

Swecos experter har mångårig erfarenhet av att ta fram statistiska underlag och analysera omfattande data, som beskriver befolkningsunderlag och flyttmönster. Vi arbetar bland annat med befolknings- och flyktingprognoser, samt prognoser för migration, nybyggnation, fruktsamhet och dödlighet.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.