Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Organisation- och verksamhetsöversyner

Effektiva verksamheter drar nytta av den inneboende kraften hos
organisationen och medarbetarna på bästa sätt. Swecos experter
hjälper kunderna att omsätta kunskap till handling med hjälp av olika
metoder för organisations- och verksamhetsutveckling.

Våra experter hjälper till med kartläggningar av hur organisationen
är sammansatt och hur verksamheten drivs. Genom
olika organisationsutredningar undersöker vi vad som behöver
förenklas i verksamheten och kan ge förslag på ny organisation. Vi ser
bland annat över roll- och ansvarsfördelningen och dimensionerar resurserna
på effektivaste sätt.

Sweco genomför också kompetenskartläggningar och lokalutredningar
för kommuner, myndigheter, organisationer och företag.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg