Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Samhällsanalyser

Ökad konkurrens och ett mer komplext samhälle ställer allt högre krav på företags, myndigheters och kommuners beslutsfattande. Mängden tillgänglig information ökar samtidigt som det blir svårare att skilja viktig information från överflödig. Vårt uppdrag är att hjälpa kunder till väl underbyggda beslut genom att samla och analysera relevant information.

Vi arbetar både med kvalitativa och kvantitativa metoder och utgår alltid från varje kunds specifika behov och erbjuder anpassade analysmodeller. Analyserna ska vara utformade för att leda till konkreta resultat och underlätta åtgärder. Genom omvärldsanalyser och scenarioarbete kan vi också bidra till att våra kunder står mer redo att möta framtidens utmaningar.

Sweco är experter på tillväxtanalyser och välfärdsanalyser. Vi anlitas ofta av myndigheter på nationell nivå för att utreda samhällsproblem och analysera framtida behov av statliga insatser. På regional och kommunal nivå finns vi ofta med för att genomföra systemanalyser som belyser strukturer och förutsättningarna för utveckling. I analyserna tar vi ett helhetsperspektiv och väger in alla de aspekter som påverkar inklusive den komplexa samverkan som finns mellan orter, kommuner och regioner.

Swecos experter hjälper också till att utforma strategier för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet av tidiga samtal om framtida visioner och mål och hjälper kunderna att forma en kreativ process med olika intressenter.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/cyklar_570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg