Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi

I det hållbara samhället vill vi ta vara på befintliga resurser och använda
dem på bästa sätt. Med samhällsekonomisk analys identifierar vi
hur samhällets resurser kan skapa största möjliga nytta och välfärd.
Analysen kan också ge svar på ifall planerade förändringar
är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte.

Swecos experter hjälper bland annat till med nytto-, konsekvens-
och effektanalyser, samt med ekonomiska prognoser och
resursfördelningar. Våra konsulter har erfarenhet av att samla in och
analysera all typ av statistik som finns inom kommunal verksamhet.

Vi har gedigen kompetens inom statistisk modellering och ekonometri, samt
lång erfarenhet av offentlig sektor och har hjälpt flera av
Sveriges kommuner med kartläggning av ekonomiska samband och
finansiella prognoser. Vi har experter på prognosmetodik inom flera
områden och arbetar bland annat med raps (regionalt analys- och
prognossystem) samt genomför hållbarhetsredovisningar.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg