Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Social hållbarhet

Vi hjälper dig att ta beslut utifrån människors bästa. Vi tittar på vilka sociala konsekvenser och nyttor som exempelvis ny kollektivtrafik och nya bostäder kan innebära för individen, för grupper och för samhället som helhet? Hur ska samhällets resurser fördelas för att komma alla till del och utnyttjas på bästa sätt?

Social hållbarhet utgör en av tre dimensioner av hållbarhet (de andra två är ekologisk och ekonomisk). Om social hållbarhet är målet, sätter ekologin ramarna medan ekonomin ger medlen att nå målen. Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum.

Hos oss är social hållbarhet en integrerad del i hela samhällsplaneringen. För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med medborgaren i fokus utgår vi från människans behov. Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till byggnadsnivå.

Vi erbjuder relevanta statistiska underlag och skräddarsydda analyser. Vi planerar och leder regelbundet olika dialog- och samverkansprocesser och vi ser dialogen som en avgörande del i arbetet med att involvera medborgare i samhällsplaneringen.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg