Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Statistik och prognoser

För att kunna fatta rätt beslut behöver man kunna beskriva verkligheten med fakta. Med väl underbyggd statistik och prognoser förser vi våra kunder med beslutsunderlag så att de säkrare kan förutse utvecklingen och anpassa verksamheten.

Swecos experter inom samhällsanalys har mångårig erfarenhet av att ta fram statistiska underlag och analysera omfattande dataregister. Vi hjälper bland annat kommuner med strategiska beslutsunderlag för att verksamheten ska få rätt dimensionering. 

Sweco har landets främsta experter på prognoser om elevantal, kompetensförsörjning och prognoser som speglar behovet av ekonomiskt bistånd eller äldrevård. Vi förser politiker och kommunala beslutsfattare med underlag som tydligt visar den framtida efterfrågan på barnomsorg, skola, vård eller bostäder. 

Våra experter analyserar även strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Med hjälp av sysselsättningsprognoser och komplexa analyser kan vi vägleda regioner och kommuner i deras näringslivsutveckling och förutse behovet av framtida kompetensförsörjning. 

Läs mer om våra prognoser här

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg