Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Strategi och verksamhetsstöd

Förändringstakten i samhället ökar och en stor utmaning för många organisationer är att omvandla tillgänglig kunskap till en tydlig väg framåt som hjälper verksamheten att utvecklas. 

Kvalificerade analysunderlag är oftast bara ett led i ett kunskapsstyrt förändringsarbete.  Swecos experter hjälper kunderna att omsätta kunskap till effektiv handling med hjälp av olika metoder för strategi- och verksamhetsutveckling. Vi har lång erfarenhet av offentlig sektor och politiskt styrda organisationer och av komplexa strategiarbeten som involverar många aktörer och nivåer i samhället.

Våra konsulter tar fram övergripande mål och strategier för organisationen och kan till exempel hjälpa till med frågor som rör samverkan, sammanslagning, eller ansvarsfördelning mellan olika förvaltningar och avdelningar. Vi arbetar också med uppföljning av effektivitet inom olika myndigheter och ger förslag på hur resurser kan dimensioneras och fördelas på effektivast möjliga sätt.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg