Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Utvärdering och undersökning

All utveckling bygger på att ta till vara tidigare erfarenheter och lära av det som varit. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt viktigare att undersöka användarnas, kundernas eller medborgarnas erfarenheter för att ständigt förbättra verksamheten. 

Swecos experter har lång erfarenhet av att utforma undersökningar som mäter rätt saker. Avancerade resultat- och effektutvärderingar av olika satsningar är vår vardag, precis som att göra enstaka nedslag i medborgarnas vardag, på en skolgård, gata eller äldreboende. Vi kan beskriva verkligheten med fakta och hjälpa våra kunder att utforma framtida tjänster och erbjudanden på ett ännu bättre sätt.

Alla våra uppdrag är unika och utgår från väl beprövade metoder som anpassas utifrån uppdragens karaktär och kundernas behov. Swecos experter inom till exempel hållbarhet, genus, miljö, energi, infrastruktur och stadsplanering kan bidra med sakkunskap inom de områden som utvärderas. Vi har också ett omfattande nätverk utanför bolaget som vi anlitar regelbundet.

Vi utför bland annat kund- och medarbetarundersökningar, resvaneundersökningar och trygghetsmätningar. Formerna varierar från enkät- och webbundersökningar till fokusgrupper, intervjuer, medborgardialoger och observationsstudier.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg