0 av 0 för ""

Dialogprocesser

 

Dialogprocesser skapar delaktighet och förankring

Dialogprocesser handlar i grunden om delaktighet och medbestämmande – alla projekt som omfattar någon form av förändring för en verksamhet eller miljö innebär också en process där flera aktörer ska samarbeta och skapa sig gemensamma målbilder. En väl genomförd dialogprocess ökar möjligheten för att alla involverade ska kunna delta på ett effektivt och meningsfullt sätt.

På Sweco Architects har vi lång erfarenhet av att driva dialogprocesser inom både lokalutveckling, med verksamhetsföreträdare från vård, skola och kontor, och inom samhällsutveckling, exempelvis med medborgare, beslutsfattare och tjänstemän. De många projekten finns både i Sverige och internationellt och spänner från en enskild gata till planeringen av ett nytt sjukhus eller klimatstrategier för en hel stadsdel.

Designdialogen är Swecos dialogprocess

Designdialogen är vår dialogprocess, där vi har unik kompetens och erfarenhet från mer än 100 projekt. Den baseras på forskning och många års utveckling tillsammans med kollegor och kunder. I samarbete med Chalmers tog Sweco 2017 fram boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad – 10 år och 100 designdialoger”.

I vårt dialogarbete bjuds verksamhetsföreträdare med en bredd av kompetenser in för att skissa och utforma den framtida miljön eller verksamheten tillsammans med arkitekter och processledare. Våra processledare utvecklar, anpassar och skräddarsyr dialogarbetet, för att säkerställa att varje kund och varje uppdrag ska bli så framgångsrikt som möjligt. Vi använder oss av både lokal kunskap, samlade erfarenheter och forskning som utgångspunkt för att gemensamt identifiera behov och komma fram till optimala lösningar.

Dialogprocesser i tidiga skeden genererar engagemang och förtroende

I en god dialogprocess skapas förtroende och engagemang för processen och förändringen, med nöjda deltagare och kunder. Våra strukturerade processer omfattar både erfarenhet och nyfikenhet vilket öppnar för innovation, utveckling och hållbara resultat. Tillsammans med alla inblandade arbetar vi för att skapa genomtänkta miljöer som blir till glädje och nytta, både idag och i framtiden.

Vill du veta mer om Dialogprocesser?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.