0 av 0 för ""

Digi M.A.P. by Sweco förenklar användandet av digitala verktyg

Idag används ofta digitala verktyg som kräver specialkompetens och är utmanande att förstå i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Sweco har nu utvecklat ett arbetssätt för att kunden bättre ska förstå och se flera möjligheter i tidiga skeden i projektet, Digi M.A.P. by Sweco. Metoden sparar både tid och pengar.

Att planera nya samhällsbyggen kan ta lång tid och innebära vissa kostnader. Ett vanligt arbetssätt i tidiga skeden i dagens samhällsbyggnadsprocess är att en projektgrupp samlas för att gå igenom en hög med analyser, utredningar och skisser. Under mötet uppstår frågor som kräver nya skisser och utredningar och processen upprepas på nytt. Detta tillvägagångsätt är resurskrävande, skapar långa ledtider – men är inte längre nödvändig. Idag har det utvecklats digitala verktyg som kan samla in data i 3D-modeller. Dessa verktyg kan dock vara svåra att använda och förstå och de kräver inte sällan specialkompetens. På Sweco har vi nu utvecklat arbetssättet Digi M.A.P. by Sweco som gör att kunder kan spara tid och få ökad förståelse för projektets förutsättningar redan i projektens tidiga skeden.

Så förenklar vi användandet av digitala verktyg

De digitala verktygen samlar in och strukturerar stora mängder data som på olika vis påverkar ett projekt. Genom att kombinera datan i en digital 3D-modell kan vi tillsammans på ett möte med kunden i realtid utforska platsens förutsättningar. I modellen kan vi även göra enkla analyser som genomförs i ett projekts tidiga skeden.

Enligt Adam Sjödin, arkitekt och expert inom Digi M.A.P. på Sweco Architects kan man kombinera den digitala 3D-modellen med parametriska designverktyg så att man tillsammans med kunden i realtid kan testa olika designförslag för platsen och se dess konsekvenser. På så sätt kommer kunden längre i processen redan i ett tidigt skede och kan testa sig fram och få en insikt i hur projektet kan se ut och fungera.

På Sweco finns förutom kompetensen inom flera digitala verktyg även experter inom samhällsbyggnadsprocessens samtliga områden. Med experter från Sweco får kunden hjälp med relevanta slutsatser, analyser och förslag.

Vikten av att kunna tolka konsekvenserna av ett förslag och att verkligen förstå analyserna som de nya verktygen genererar underskattas ofta. Adam Sjödin poängterar att det är vi människor som utformar framtidens samhällen med hjälp av de digitala verktygen, och inte de digitala verktygen själva som utformar våra samhällen.

Salem kommun tidig att testa

En kommun som utforskat detta sätt att arbeta är Salems kommun. Elisabet Argus, plan- och exploateringschef på kommunen kontaktade Sweco för att göra ett test. I en workshop användes ett projekt från Salems kommun där all data från kommunen lades in i det digitala verktyget och en 3D-modell skapades med vilken man gjorde testerna.

Elisabet är mycket positiv till metoden då den ger kunskapen för att använda de nya digitala verktygen i kombination med praktiskt arbete när de tar fram analyserna. Det underlättar bedömningen av de exploateringsförslag som kommer in till kommunen. Hon ser även att det är viktigt i det senare detaljplaneskedet när de har dialog med exploatören för att komma fram till en hållbar lösning av planområdet. På Salems kommun kommer de att verka för att metoden blir en naturlig del av deras arbetsprocess, bland annat för inkommande ansökningar av planbesked.

 Fördelar med Digi M.A.P. by Sweco

  • Metoden hjälper kommunen att snabbt få lärdom och kunskap om hur moderna digitala verktyg kan användas redan i dag i pågående planuppdrag.
  • Metoden tillför kunskap om tillämpningen av nya digitala verktyg i kombination med praktiskt arbete då analyser tas fram som annars hade behövt beställas.
  • Metoden skapar trygghet i dialogen med exploatörerna eftersom de troligtvis använder de digitala verktygen i utformandet av de förslag som de presenterar för kommunens planhandläggare.
  • Metoden bidrar till att kommunens personal blir kompetenta upphandlare av utredningar eftersom workshopens resultat ger dem insikter om vikten att beställa rätt.
  • Metoden säkerställer att ett planerat område utvecklas hållbart i det interna samarbetet inom olika funktioner i kommunen, men också externt med exploatörer. Och i slutändan även med kommunens invånare.
  • Då det är kommunens egna grundläggande geodata som används för analysen, innebär det att resultatet kan appliceras direkt i befintligt planprojekt.

Digi M.A.P. by Sweco

Vill du veta mer om Digi M.A.P. by Sweco?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.