0 av 0 för ""

Inredningsarkitektur

 

Inredningsarkitektur – ett mångsidigt verktyg

Att insidan räknas är högst relevant även när man talar om byggnader, för precis som med människor berättar inre miljöer en historia och formar hur vi upplever dem. Är det en känsla av trygghet, kreativitet eller kanske ordning vi vill att människor ska känna när de stiger in i ett rum? Med inredningsarkitektur som verktyg kan vi påverka hur en verksamhet uppfattas, och bygga en identitet som hjälper till att förstärka ett varumärke, samtidigt som vi skapar miljöer som människor verkar och trivs i.

På Sweco Architects är vi engagerade i att skapa inre rum som berör, som gör skillnad och berättar en historia. Vi har en bred kompetens inom inredningsarkitektur och design och arbetar med fokus på att utforma genomtänkta, sociala och ergonomiska omgivningar.

Interiörer som skapar mervärde med rätt arkitekt

Arbetsplatsen är ett bra exempel på en plats där arkitekturen har stor betydelse, det är trots allt den plats där människor spenderar merparten av sina dagar. Då behöver omgivningen vara trivsam och bidra med rätt förutsättningar för att verka maximalt. Lokalerna är också en viktig aspekt både vid rekrytering och för att de anställda ska utvecklas. Definitionen av en arbetsplats genomgår just nu en enorm förändring, och ett behov av flexibilitet och hybridmiljöer växer fram. Det utmanar oss på Sweco Architects att ställa om och tänka annorlunda för att skapa verksamma miljöer som möter de kraven.

Även inom vården har miljöerna stor betydelse för verksamheten. Det är en plats som behöver ha både patienter, anhöriga och anställda i åtanke och därför kräver att rummen kan bidra till lugn och återhämtning och samtidigt underlättar effektivitet och säkerhet.

Inredningsarkitekter med bred projektpalett

Våra inredningsarkitekter har erfarenhet av att arbeta med interiörer i alla skalor.  Flödesanalyser, ljus, ljud, färg, form, återvinningsstrategier, möbel- och produktdesign samt materialstudier och tekniksamordning är en naturlig del av projektet.

När vi tar fram nya interiörer tycker vi inte att allt det nya nödvändigtvis alltid behöver vara just nytt. Med omtanke och att aktivt arbeta med detaljer så som exempelvis återbruk och minskat avfall utformas kreativa innovativa miljöer.  Samtidigt bidrar det till en cirkulär ekonomi och klimatomställningen.

Oavsett projektets storlek är målet att skapa unika, personliga lösningar anpassade efter vilken känsla och historia verksamheten vill ge uttryck för. Kommunikation är nyckeln till ett lyckat slutresultat och därför är det viktigt att ha en nära dialog med uppdragsgivare, brukare och konsulter i ett tidigt skede. På så vis kan vi vara lyhörda genom hela processen och skapa inre miljöer som spelar roll.

Varumärkesbyggande inredningskoncept

Vi arbetar med varumärkesbyggande inredningskoncept där vi tillsammans med dig som kund arbetar fram en tydlig företagsidentitet och en stimulerande arbetsmiljö. Mer om tjänsten här 

Kungl. Vetenskapsakademin Stockholm
Reception vid Kungl. Vetenskapsakademien
Astrid Lindgrens näs Vimmerby
Astrid Lindgrens Näs

Vill du veta mer om Inredningsarkitektur?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.