0 av 0 för ""

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är mer än bara parkdesign

År 1853 utlystes en tävling om att gestalta en park i utkanten av norra New York. Nästan två sekel senare är det grönområdet som format hur resten av staden gestaltats, och i mitten tronar världens mest ikoniska gröna oas – Central Park. Det är ett lyckat exempel där landskap och stad vävts samman, och miljön blivit till en del av stadens identitet. Det är svårt att föreställa sig New York utan den stora parken som höjer värdet på både livskvalitén för de som vistas i området och fastigheterna som ligger i runtom.

Utomhusmiljön blir allt viktigare

I framtidens samhälle blir utomhusmiljön allt viktigare för att förbättra människors välmående och livsvillkor. Urbanisering och en ökande befolkningsmängd innebär att vi bor allt mer tätt, vilket ställer högre krav på våra gemensamma utrymmen. De offentliga rummen och dess innehåll skapar förutsättningar för mötesplatser och med genomtänkt gestaltning bidrar de till social hållbarhet och tillgängliga, trygga miljöer som är till för alla.

Idag ser vi en positiv växande trend och efterfrågan av landskapsarkitekttjänster. Många kommuner har krav på att nya stadsdelar ska uppnå en viss mängd grönska, vilket vi på Sweco Architects välkomnar.

Välj landskapsarkitekt med omsorg

Varje projekt är unikt och nyfikenhet och förståelse för platsen och befintliga kvalitéer är en förutsättning, i kombination med strukturellt tänkande och en helhetssyn. Vi samarbetar ofta med andra arkitekter och experter från andra områden inom Sweco för att skapa de allra bästa villkoren för lyckade projekt. Tillsammans har vi kunskap och erfarenhet från att arbeta i hela kedjan – från tidiga skisser till detaljprojektering av allt från parker, skolgårdar och naturområden till hela stadsdelar och infrastrukturanläggningar. Att tillvarata ekosystemtjänster och integrera dem i gestaltningen är en naturlig del i våra uppdrag. Vi drar nytta av kvaliteter som finns på platsen och tillför nya för att platsens fulla potential ska komma till sin rätt.

När vi gestaltar landskap utgår vi från människan, mellanrummen och stadsväven för att skapa gröna och trivsamma omgivningar som höjer värdet på livskvalitén och bidrar med glädje och nytta för både människor och ekosystemet.

Parken vid Malmö Live Malmö
Duveds skola sett utifrån
Levande Stockholm Stockholm
Uteservering i Stockholm

Vill du veta mer om Landskapsarkitektur?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.