0 av 0 för ""

Ljusdesign

 

Ljusdesign som skapar trivsel och trygghet

Ljus har påverkat och format våra liv i alla tider. Därför är ljus som skapar trygga, tillgängliga och trivsamma platser ett viktigt och effektivt gestaltningsverktyg inom arkitekturen. En väl anpassad belysning i den byggda miljön tar tillvara det naturliga ljuset samtidigt som det engagerar våra sinnen.

För att ta in och tolka omgivningen förlitar vi oss främst på vår syn. Det vi ser är ljuset som når våra ögon, vilket påverkar oss såväl medvetet som undermedvetet och biologiskt. Ljus bär på information och är kopplat till förväntningar och vårt mående – en liten strimma morgonsol genom ett mörklagt fönster kan påverka starten på dagen.

Ljusdesigners med människans sinnen som utgångspunkt

Våra ljusdesigners har alltid människans seende som utgångspunkt för att skapa attraktiva och hälsosamma miljöer. Vi arbetar med dagsljus som en integrerad del av arkitektur och stadsbyggnad och utgår utifrån platsens förutsättningar för att forma en ljusmiljö som höjer användarens välbefinnande. Det kan handla om att ge mer liv till mörka gator, skapa rätt stämning i mötesrum eller belysa parker för att framhäva naturen. Det kan också innebära att lämna områden obelysta för att värna om natten.

Vår kompetens är både teknisk och visuell med en gestaltningsprocess som innehåller praktisk, teoretisk och kvantitativ metodik. Vi använder oss av fysiska modeller, provbelysningar, integrerad 3D-projektering och parametrisk design i nära samarbete med beställare och arkitekt.

Ljusdesign utomhus och inomhus, i alla miljöer

Våra projekt innefattar ett brett verksamhetsområde från arkitektonisk och interiör ljusdesign till belysningsprojektering av urbana och kulturhistoriskt känsliga miljöer, belysning för infrastruktur, dagsljusanalys – och planering samt produktutveckling.

God ljusdesign skapar visuella förhållanden i harmoni med omgivningen och värnar om balansen mellan ljus och mörker för framtidens hållbara städer.

Ericsson Globe Premium Lounge Stockholm
Lounge med plats för flera sällskap
WOW for Telia Stockholm
Wow for Telia

Vill du veta mer om Ljusdesign?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.