0 av 0 för ""

Miljöer för lärande

 

Miljöer för lärande: Formgivning av pedagogiska rum

 ”Vi lär oss inte för skolan utan för livet” sa filosofen Seneca redan under Romarrikets dagar. Skolan väcker känslor och är omdiskuterad – med all rätt eftersom det är en av de platser som formar oss människor och skapar förutsättningarna för livet och samhället. Samtidigt utbildar vi elever inför en framtid vi inte vet så mycket om.

Vad eleverna möter när de kommer till sin skolbyggnad sänder ett starkt budskap. Det kan se ut på tusen sätt, men ett välordnat, estetiskt, välskött skolhus berättar om omsorg, förväntan, en satsning på framtiden. En bortglömd, sliten och trasig skolbyggnad säger något annat. Vi vet vad en välfungerande och trivsam skola betyder och har kompetensen att tillsammans med våra beställare skapa fantastiska moderna lärmiljöer, oavsett om det ska byggas helt nytt eller rör befintliga byggnader. Sweco deltar i skolutveckling och forskning och nätverkar internt och externt för att hålla oss uppdaterade. Vi följer upp våra projekt, själva och via forskare, och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Att bygga skola med elevernas behov i centrum

Vi utgår ifrån elevernas behov för att utforma lokaler som stöder de pedagogiska situationerna och ger mesta möjliga studiero. I arbetet kombinerar vi spjutspetskunskap vad gäller belysning, akustik, inredning och digital utveckling, vilket ger möjligheten att tillsammans skapa den bästa möjliga skolmiljön, efter varje projekts unika förutsättningar.

Miljöer för lärande är ett brett fält som omfattar allt från förskolans vattenlek till högskolans studiesalar, där samhället har möjlighet att effektivt arbeta med de stora demokratifrågorna som inkludering, integration och jämställdhet.

Hållbar och kostnadseffektiv arkitektur för skolor

Våra projekt kan handla om att bygga om och uppdatera skolmiljöer för att motsvara dagens behov, något vi gärna gör genom återbruk och kreativa hållbara lösningar. En stor andel av landets undervisningslokaler är slitna och behöver anpassas till modern pedagogik. Inom ofta snäva budgetramar lyfter vi befintliga skolmiljöer in i framtiden, i nära samarbete med verksamheterna. Ibland ska kontor, industrilokaler eller andra slags byggnader anpassas till undervisning – spännande former av återbruk där vi har stor nytta av Swecos breda kompetens.

Idag sker en drastisk digital omställning och skolorna har på kort tid tagit stora steg vad gäller digitalisering av pedagogiken och utvecklat nya sätt att undervisa. Detta ställer i sin tur nya krav på miljöerna. Även byggnaderna digitaliseras, ur förvaltningsperspektiv. Vi tar oss an utmaningen att utforma lärandemiljöer som ger nästa generation de allra bästa förutsättningarna både i skolan och livet.

Bärstad förskola Karlstad
Innergård på Bärstad förskola
Minerva Gymnasium Umeå
Utomhusgård vid Minerva Gymnasium

Vill du veta mer om Miljöer för lärande?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.