0 av 0 för ""

Stadsplanering

 

Visionär samhälls- och stadsplanering

Stadsbyggnad är ett samlande begrepp för all den kompetens och erfarenhet som bygger och formar miljöer där människor verkar, vistas eller rör sig – från den täta innerstaden till orört landskap. Stadsbyggandet handlar om ett övergripande ansvar att inkludera och planera för alla människors behov och plats i en gestaltad livsmiljö. Att gestalta en stad är som att resa längs en tidsaxel, både bakåt i historien för att förstå och in i framtiden för att visa vägen. Vi är i lika delar experter och visionärer och utformar miljöer med både respekt och kunskap för det som varit och nytänkande för det som kommer.

Vårt ansvar för en hållbar stadsplanering

Stads- och samhällsbyggandet påverkas i grunden av klimatomställningen – den enskilt största utmaningen i alla våra projekt. Byggbranschens samlade påverkan på klimatet står för mer än 20% av växthusgaserna i Sverige, vilket nära nog motsvarar utsläppen från alla inrikestransporter. Stadsbyggandet har därmed en unik position i klimatomställningsarbetet, med stor potential att i grunden påverka både livsstil, vägval och byggnation. Att integrera arkitekt- och ingenjörskunnande är mer relevant än någonsin för att hantera klimatförändringar, urbanisering och digitalisering.

Städernas utveckling

Grön omställning genom cirkuläritet

Cirkulär ekonomi är en viktig strategi för att accelerera klimatomställningen. För att kunna bli klimatneutrala måste vi bli cirkulära. Och det som krävs för att vi ska kunna bli cirkulära är kunskap och möjlighet att hantera information. Cirkulärt agerande handlar primärt om tre saker: att inventera resurser, att dela och använda resurserna smartare, och att skapa cirkulära kretsloppsflöden i stället för avfall. För en byggnad behöver vi inventera så att vi vet vilka material den består av, var de stora mängderna koldioxid finns och även var det finns monetära värden. Både när en ny byggnad ska uppföras och när vi ska renovera eller riva behöver vi ha koll på den här informationen. Digitala verktyg kan hjälpa oss att omvandla byggnader till materialbanker och visualisera dessa värden.

Innovationer och digitala verktyg snabbar på omställningen

Med digitala processer blir planeringens olika skeden mer transparenta och skapar fler möjligheter till dialog, och med hjälp av digitala lösningar möjliggörs effektivisering. Vi använder digitala verktyg för avancerade beräkningar och visualiseringar av klimatrelaterade risker och kostnader för såväl nybyggnation som befintliga fastighetsbestånd. Swecos applikation C3 – Carbon Cost Compass är en applikation som i planeringsfasen visar hur olika materialval i en byggnad påverkar både klimatavtryck och projektkostnader. Digi M.A.P. by Sweco är en arbetsmetodik vi utvecklat för att i tidiga skeden utforska en plats förutsättningar med digitala verktyg. Att planera och utforma morgondagens hållbara städer och samhällen kräver data, fakta och insikter för att hitta de mest innovativa lösningarna.

Forskning och innovation

Många städer behöver bygga bostäder samtidigt som de ska klara klimatmålen, vilket är en stor utmaning. Här kan Sweco tillsammans med andra aktörer stötta för att hitta lösningar framåt. Sweco deltar ofta i forsknings- och innovationssamarbeten och som samhällsbyggnadskonsulter arbetar vi i nästa led, med att tillämpa metoderna i praktiken, tolka och omsätta för en specifik kontext. Forskning och implementering behöver gå hand i hand. Till kunskapsplattformen Urban Insight bjuder Sweco in experter för att tillsammans utveckla innovativa lösningar.

 • Näringen i Gävle kan bli Europas mest hållbara stadsdel. 1 miljon ton koldioxidekvivalenter och 34 miljoner kronor kan sparas genom att återbruka material när 6 000 nya bostäder skapas i ett så kallat storkvarter.

  Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg på Sweco Architects

 • För mig som arkitekt handlar cirkulär ekonomi om innovativ formgivning. När det gäller städer formar vi inte bara vår uppbyggda miljö – cirkulariteten måste ingå i utformningen av det vi gör på många nivåer”.

  Carlo Negri, International Director för utlandsprojekt, Sweco Architects.

Ledande inom samhällsbyggnad

Som ett av världens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn är vår påverkan stor – våra projekt får avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling i en tid av stora förändringar. I denna anda söker vi alltid ansvarstagande kunder och smarta, långsiktiga lösningar som bidrar till att bygga den stad som ska ärvas av många framtida generationer. Swecos experter inom stadsplanering tar vara på framtidens möjligheter genom alltifrån analyser och prognoser till färdiga detaljplaner för nya hållbara stadsdelar.

Sweco bistår många kommuner och exploatörer i de processer som behövs utifrån den planprocess som Plan- och Bygglagen (PBL) föreskriver, exempelvis samtliga behov inom översiktsplanering och detaljplanering med mera.

Exempel på tjänster inom Stadsplanering:

 • Statistik och prognos
 • Analys och strategi
 • Utredning
 • Planering och gestaltning
 • Fysisk planering utifrån Plan- och Bygglagen
Nyköping resecentrum Nyköping
Vision av Nyköping resecentrum
Sätra Västerås
grönska i bostadsområde

Vill du veta mer om Stadsplanering?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.