0 av 0 för ""

Tillgänglighet

 

Tillgänglighet är respekt för människan

Vissa saker tar de allra flesta för givet, som att röra sig fritt i kollektivtrafiken, på arbetsplatsen eller utomhus. Att leva med någon form av funktionsnedsättning påverkar vardagen, och hur hindrad man är beror till stor del på hur den byggda miljön är utformad. Vi har olika behov och förutsättningar och att skapa tillgänglighet handlar om att visa respekt för människan.

Vi har erfarenhet från ett brett spektrum av uppdragstyper såsom rådgivning, inventeringar, granskningar, besiktningar samt att upprätta tillgänglighetsutlåtanden och yttranden. I en kombination av funktionalitet och estetik ger vi också utbildningar, utför forskningsuppdrag och skriver handböcker. Våra uppdrag berör såväl befintliga miljöer, exploateringsprojekt som nyproduktion. Det kan exempelvis handla om placering av strömställare, utformning av trösklar, dörrar och kantstenshöjder, åtgärder under byggtid och hur man kan förstärka orienterbarhet på olika sätt.

Att säkerställa tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Vi bidrar även med tips och råd i befintliga miljöer och konsultation vid utbyggnad av kulturhistoriska platser, där man måste ta hänsyn till speciella varsamhetskrav. Då handlar det om att anpassa miljön så långt det är möjligt i förhållande till förutsättningarna. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Kungliga Musikhögskolan är två exempel där vi varit med och säkerställt tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Idag sker en positiv omställning där efterfrågan på tillgänglighetskompetens ökar parallellt med att kommuner och statliga myndigheter blir bättre på att följa upp lagkraven.

Spetskompetens inom tillgänglighet och användbarhet

Sweco har arkitekter, byggnadsingenjörer, forskarutbildade och projektledare som är certifierade sakkunniga av tillgänglighet inom byggnad och tomt. Vi har tillgänglighetsexperter inom allmän platsmark, såväl inom trafikplanering som arkitektur och landskapsarkitektur. Vi kan stolt säga att Sweco är det företag i Sverige med bredast kompetens inom tillgänglighet enligt Bygglagstiftningen. Flera av våra experter har dessutom spetskompetens inom andra regelverk, såsom exempelvis EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet inom järnvägstrafik, TSD.

Vårt mål är att tillgänglighet ska bli en självklar del av gestaltningen och inte ses som anpassningar. Oavsett om det gäller bostäder, arbetsplatser, gator, parker eller resandemiljöer ska samhället vara tillgängligt och användbart för alla människor, vare sig man har en funktionsnedsättning, är ung eller gammal, rullar barnvagn eller resväska.

Möt några av våra experter inom tillgänglighet

Kungliga Musikhögskolan Stockholm
Kungliga Musikhögskolan
Kv. Lokstallet Stockholm
Byggnaden Kv Lokstallet

Vill du veta mer om Tillgänglighet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.