0 av 0 för ""

Vårdarkitektur

 

Vårdarkitektur som underlättar arbete och återhämtning

Inom sjukhusets väggar ryms många känslor – hopp lycka och glädje, men också sorg, oro och smärta. Det är en plats dit människor kommer av olika skäl, ofta när de är som mest sköra och känsliga, och där de anställda har stort ansvar och hög arbetsbelastning. Därför är utformandet av trygga och genomtänkta vårdmiljöer så oerhört viktigt för att underlätta både återhämtning och arbete. Vi gestaltar miljöer för de svåra samtalen, sorg, avsked, men också lärande och tekniskt avancerad behandling.

Vårdarkitekter för dagens och framtidens behov

Politiska beslut, medicinsk- och teknisk utveckling samt andra faktorer som folkhälsa och demografiska förändringar gör att vårdens behov förändras snabbt. Vi vet att en genomtänkt utformning av vårdbyggnader gör det möjligt att svara på dagens behov och samtidigt skapa förutsättningar för att lokalerna ska fungera väl i framtiden.

Rätt sjukhusarkitektur ökar välbefinnandet

Med hjälp av forskningen vet vi idag att omgivningen influerar oss, och faktorer så som grönska, dagsljus och konst faktiskt har stor påverkan och bidrar till välbefinnande och tillfrisknande. Med den kunskapen har vi gestaltat H-huset som som är en del av Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya byggnaden har formen av en kam för att optimera dagsljusinsläppet och samtidigt skapa varierande utblickar och göra det lättare att orientera sig i huset. En välkomnande entré och omsorgsfullt utformade mötesplatser är en lika stor självklarhet som tydliga flöden och en god arbetsmiljö.

I linje med den medicinska utvecklingen, tekniska framsteg och vårdens utmanande krav skapar vi rum för vård och hälsa med både patient och personal i fokus.

H-huset, Örebro Universitetssjukhus Örebro
H-huset Örebro
Tallmon Skutskär
Tallmon vård- och omsorgsboende

Vill du veta mer om Vårdarkitektur?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.