0 av 0 för ""

Transportinfrastruktur

När städer växer och byggs ut ställs det högre krav på effektiva och hållbara transportinfrastrukturer. Vi utformar morgondagens transportsystem.

Transportinfrastruktur för en framkomlig framtid

I ett tillgängligt samhälle kan människor och gods förflytta sig säkert och effektivt. Modern teknik skapar goda möjligheter för en framkomlig framtid. Swecos konsulter utformar de transportsystem som gör att morgondagens städer klarar alltifrån en växande befolkning till nya transportlösningar. För att nå dit krävs en djup förståelse av behoven hos kunder, samhälle och slutanvändare – och att vi tar oss an varje projekt med samma stora engagemang, från idé till färdig leverans. Vi utformar allt från vägar, järnväg och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum. Ett växande område är järnvägsdesign, där Sweco med sina drygt 1 200 experter, varav 600 i Sverige, har en ledande position i norra Europa.

On Demand – Swecos digitala marknadsplats

På On Demand kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Välkommen in på marknadsplatsen!

Illustration stadsbild

Hållbara transporter allt viktigare

Transportinfrastruktur är en samhällsbärande nyckelfunktion som de flesta av oss använder dagligen, och vi står just nu mitt i ett skifte där de globala trenderna urbanisering, digitalisering och hållbarhet driver utvecklingen. Genom digitalisering i form av sensorteknik och hantering av stora mängder komplex data kan design av järnvägar och spårvägssystem optimeras ur ett CO2-perspektiv. Även urbaniseringens krav på effektiva och hållbara transportlösningar kan mötas med digital teknik genom att förbättra trafikflöden och planering av underhåll.

Många aspekter att ta hänsyn till när en stad planeras

När städer växer ställs det även högre krav ur ett hållbarhetsperspektiv. För att skapa ett hållbart och hälsosamt transportsystem behöver flera aspekter vägas in. Städer behöver planeras utifrån tillgänglighet och säkerhet, och ge plats åt en bra mix av transportmedel, där även cykel och liknande färdmedel ingår. Ett område som blivit allt viktigare för att hantera dessa frågor är spårbunden trafik. Sweco har idag en ledande ställning i norra Europa inom spår- och järnvägsdesign med över 1 200 experter på området, varav 600 i Sverige på ett 30-tal orter.  Uppdragen sträcker sig från nationella stambanor till växande städers kollektivtrafiknät, ofta med koppling till lokala eller nationella miljömål.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom Transportinfrastruktur:

  • Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
  • Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Projekt inom Transportinfrastruktur

Byggnader och stadsdelar

Urbanisering och digitalisering skapar en ökad efterfrågan på smarta och hållbara lösningar för att planera, utveckla och bygga ut städer och byggnader.

skyskrapa mot natthimmel

Vatten, Energi och Industri

Vi erbjuder moderna tekniska lösningar som säkerställer tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurseffektiva industrianläggningar.

vattenanläggning

Arkitektur

Människa och livsmiljö. Arkitektur och plats. Humanism och kulturarv. Runt detta kretsar sedan 60 år den lokala och globala verksamheten i Sweco Architects.

Västerås stiftelse
Copy link
Powered by Social Snap