0 av 0 för ""

Transportinfrastruktur

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi morgondagens hållbara transportsystem för att binda ihop städer, industrier och framför allt människor med varandra.

Transportinfrastruktur för en framkomlig framtid

Säkra och effektiva resor för människor och flöden av varor är avgörande för länders utveckling. Idag befinner sig världens transportsystem i en snabb och stor förändring. Urbanisering, digitalisering och stora krav på hållbarhet är några av de faktorer som driver på. Swecos konsulter utformar de transportsystem som gör att morgondagens städer klarar alltifrån en växande befolkning till nya transportlösningar. För att nå dit krävs en djup förståelse av behoven hos kunder, samhälle och slutanvändare – och att vi tar oss an varje projekt med samma stora engagemang, från idé till färdig leverans. Vi utformar allt från vägar, järnväg och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum.

Hållbara transporter allt viktigare

Transportinfrastruktur är en samhällsbärande nyckelfunktion som de flesta av oss använder dagligen, och vi står just nu mitt i ett skifte där de globala trenderna urbanisering, digitalisering och hållbarhet driver utvecklingen. Genom digitalisering i form av sensorteknik och hantering av stora mängder komplex data kan design av järnvägar och spårvägssystem optimeras ur ett CO2-perspektiv. Även urbaniseringens krav på effektiva och hållbara transportlösningar kan mötas med digital teknik genom att förbättra trafikflöden och planering av underhåll.

Många aspekter att ta hänsyn till när en stad planeras

När städer växer ställs det även högre krav ur ett hållbarhetsperspektiv. För att skapa ett hållbart och hälsosamt transportsystem behöver flera aspekter vägas in. Städer behöver planeras utifrån tillgänglighet och säkerhet, och ge plats åt en bra mix av transportmedel, där även cykel och liknande färdmedel ingår.

På Sweco globalt har cirka 6 000 medarbetare sitt fokus på transportfrågor. Det gör oss till en av världens största aktörer på området. Vår samlade förmåga skapar ett stort mervärde i våra projekt och vi erbjuder hela kedjan av tjänster; från analys, planering och projektering till projektledning, produktion och förvaltning. Vi samarbetar med kollegor från olika kompetensområden, inom Sverige och från andra länder. I multidisciplinära team med kvalitet som ledord arbetar visionära tekniker, erfarna ingenjörer och trygga projektledare för att tillsammans dig utveckla befintliga system och designa morgondagens.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom Transportinfrastruktur:

  • Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
  • Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.