0 av 0 för ""

Transportinfrastruktur

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens hållbara transportinfrastruktur.

Vi binder ihop städer, industrier och framför allt människor med varandra.

 

 

Framtidens hållbara transportinfrastruktur

Omställningen till ett hållbart samhälle är vår tids viktigaste fråga. ​Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för den gröna omställningen genom att utveckla framtidens hållbara transportinfrastruktur. Våra 6 000 specialister på området gör oss till en av världens ledande aktörer och en av få som kan erbjuda expertis i alla skeden när transportsystem som broar, tunnlar, vägar, hamnar och järnvägar utvecklas.

Vi utformar transportsystem som gör att morgondagens städer klarar en växande befolkning och ökad mobilitet och för detta krävs en djup förståelse av behoven hos kunder, samhälle och slutanvändare. Vi tar oss an varje projekt med stort engagemang, från idé till färdig leverans.  Med tanke på kommande generationer binder vi ihop städer, industrier och framför allt människor med varandra.

Många aspekter att ta hänsyn till när en stad planeras

När städer växer ställs det även högre krav ur ett hållbarhetsperspektiv. För att skapa ett hållbart och hälsosamt transportsystem behöver flera aspekter vägas in. Städer behöver planeras utifrån tillgänglighet och säkerhet, och ge plats åt en bra mix av transportmedel, där även cykel och liknande färdmedel ingår.

Transportinfrastruktur är en samhällsbärande nyckelfunktion som de flesta av oss använder dagligen, och vi står just nu mitt i ett skifte där de globala trenderna urbanisering, digitalisering och hållbarhet driver utvecklingen. Genom digitalisering i form av sensorteknik och hantering av stora mängder komplex data kan design av järnvägar och spårvägssystem optimeras ur ett CO2-perspektiv. Även urbaniseringens krav på effektiva och hållbara transportlösningar kan mötas med digital teknik genom att förbättra trafikflöden och planering av underhåll.

Globala delmål i fokus inom Transportinfrastruktur:

Sweco har på koncernnivå identifierat de globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

  • Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
  • Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.