0 av 0 för ""

Geolab

Sweco Geolab utför kvalificerade geotekniska analyser av bland annat näringsinnehåll i växtjordar eller förorenad mark.

Ackrediterade av SWEDAC

Labbet gör ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens. Vi är ackrediterade av SWEDAC för analys av miljöföroreningar och kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär preciserade rutiner för kontroll och dokumentation av laboratoriets arbete. Vår tillgång till Swecos samlade kompetens gör att inga uppdrag är för stora. Alla laboratorieanalyser publiceras på GeoWeb som är vår egen lösning för snabb och säker tillgång till analysresultaten. Systemet underlättar hanteringen av labbrapporter och du når det med en enkel inloggning.

Geolab har nu införskaffat nytt material för kolvprovtagning (lådor, hylsor, lock) i syfte att kunna fasa ut äldre utrustning med bristande kvalitet samt upprätthålla arkiveringstiden. Därav kommer en avgift om 300kr debiteras per utlämnad ny kolvlåda.

GEOWEB

På GEOLABs egen server – GeoWeb – publiceras alla laboratorieanalyser och du hämtar dina labresultat via din egen inloggning.

Systemet underlättar hanteringen av labrapporter och tanken är att GeoWeb skall vara ett hjälpmedel för dig att ha struktur över de projekt som är skickade till labbet. GeoWeb genererar labrapporter i PDF-format samt digitala borrhål (PRV-filer) som innehåller labdata från varje borrhål och djup. PRV-filerna läses automatiskt in i Novapoint GeoSuite Toolbox för uppritning av borrhål.

Du loggar in på GeoWeb och får tillgång till din egen kundarea. På kundarean finns alla projekt, och under dessa samtliga labrapporter och PRV-filer.

Saknar du inloggning?
Skicka e-post med namn och företag till geolab@sweco.se

Geoteknik

Innan man sätter spaden i marken vill man veta vad man gräver i. Att känna till geotekniska förhållanden är en förutsättning för all säker projektering. Swecos experter inom geoteknik vet det mesta om tekniska egenskaper i berg och jord, samt vilka konstruktioner som lämpar sig för olika förhållanden. Med olika typer av geotekniska undersökningar kan vi bestämma jordens eller bergets egenskaper och säkerställa en säker och kostnadseffektiv projektering. Vi arbetar med grundläggning och metoder för grund- och markförstärkningar för allt från bostads- och industribyggnader till broar, hamnar och kajer. Vi har också stor kunskap om markrörelser, från små sättningar till stora skred, och utför stabilitets- och sättningsanalyser.

Miljöanalyser av förorenad mark

Vi har lång erfarenhet av kemiska analyser i jord, sediment och vatten. Vår strävan är att ha en personlig kontakt med beställaren och att ge snabba säkra resultat. Vi erbjuder oss att hämta prover kostnadsfritt på plats i Stockholmsområdet efter överenskommelse.

SWECO Geolab är ISO 14001 certifierade samt ackrediterade av SWEDAC.

Analysomfattning

– Tungmetaller med ICP-OES (jord, vatten, sediment)
– Alifatiska och aromatiska kolväten, PAH-L, PAH-M,PAH -H med GC-MS (jord, vatten, sediment, asfalt)

Resultaten redovisas enligt Naturvårdsverkets 5976.
Svarstid 1-2 arbetsdagar.

Provtagning

Miljöprover bör förvaras i diffusionstäta plastpåsar. Vi tillhandahåller dessa. Provmängden som behövs för en undersökning är ca 0,5 liter.

Skjuvbox

Den dränerade skjuvhållfastheten τfd är dimensionerande vid beräkningar av långtidsstabiliteten. Med skjuvbox modell Casagrande utförs dränerade skjuvförsök med vilket man kan bestämma de effektiva skjuvhållfasthetsparametrarna c’ och Ø’. Normalt konsolideras 3-4 likartade prover av samma material vid 3-4 olika normalspänningar (konsolideringsspänning). Provet konsolideras för vald normalspänning och utifrån den väljs aktuell skjuvhastighet. Provet skjuvas sedan genom att den undre delen av den tvådelade boxen rör sig i longitudinell riktning på kullager tills det att brott sker.

Följande dimensioner kan användas:

  • Ø 50 mm
  • Ø 60 mm
  • 100*100 mm
  • 60*60 mm

För friktionsjordar bör kornstorleken inte överskrida 3-4mm.

Växt -och anläggningsjordar

Rätt näringsnivå och en bra näringsbalans i jorden är en av förutsättningarna för ett gott växtresultat. För att åstadkomma detta är det viktigt att ta reda på jordens halt av näringsämnen och känna till något om de olika växternas näringskrav. Principen för en jordanalys är att man i en viss mängd torkad och mald jord (partiklar < 2 mm) mäter näringsinnehållet. Jorden blandas med vätska och efter skakning under viss tid och därefter sedimentation filtreras blandningen. Koncentrationerna av de olika näringsämnena i vätskan bestäms därefter med hjälp av olika instrument och kemiska analysmetoder.

Kontakt

Telefon 08-695 63 62

Telefon växel 08-695 60 00
Fax 08-695 63 60
E-post geolab@sweco.se

Öppettider
Vardagar 8-17
(Lunchstängt: 11.30-12.30)

Faktureringsadress
Sweco Sverige AB
Postbox PG1281
737 84 Fagersta

Paket- och provinlämning
Rålambsvägen 13 (baksidan av Swecohuset)
112 59 Stockholm

Vill du veta mer om Geolab?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.