0 av 0 för ""

Omgivningspåverkan

Vi på Sweco vill hjälpa byggherrar och entreprenörer att utföra sitt byggprojekt på ett så säkert sätt som möjligt och med minsta möjliga påverkan för tredjeman.

 

 

Swecos experter erbjuder helhetslösningar inom omgivningspåverkan

När bygg- och underhållsprojekt ska genomföras påverkas ofta omgivningen på olika sätt vid exempelvis spontning, schaktning eller sprängning. Med god planering i ett tidigt skede kan många negativa konsekvenser undvikas. Genom rätt stöd och verktyg kan entreprenörer, exploatörer och andra samarbetspartners öka invånarnas och näringslivets acceptans och förståelse för de störningar som uppstår.

Vi har erfarenhet av att jobba med flera olika delar av omgivningspåverkan i byggskede. Hur säkerställs framkomligheten? Hur hanteras störande buller och vibrationer? Hur säkerställs att yt- och grundvattnet inte påverkas?

Riskanalys och mätningar

Genom att analysera risker och mätningar samt ta hänsyn till mjuka parametrar, ser vi till att skapa en trygghet för omgivningen vid byggarbetsplatsen. Vi använder bland annat olika övervakningssystem såsom vibrationsmätning, ljudnivåmätning och luftstötsmätning för att minska påverkan.

Vill du veta mer om Omgivningspåverkan?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.