0 av 0 för ""

Geoteknik och bergteknik

Swecos experter inom geo- och bergteknik hjälper dig gärna med rådgivning inom komplexa geotekniska och bergtekniska frågeställningar.

Geoteknik och bergteknik – en förutsättning för allt byggande

Alla byggnadsverk vilar på marken eller nere i jorden. Beroende på de tekniska egenskaperna i berg och jord måste metoder, processer och konstruktioner anpassas. Om bron ska stå på instabila jordlager kan grundarbeten som pålning vara nödvändiga och när tunnelbanestationen ska byggas inne i berg av solid granit krävs sprängning och förstärkningar. Oavsett var eller vad man ska bygga måste man alltid veta vilka förutsättningar som råder och vilka metoder som ska användas, och det är här som geo- & bergteknik kommer in. ​

Specialistkompetens för alla faser inom geo- och bergteknik

I Sweco har vi stor erfarenhet inom dessa områden och vi hjälper våra kunder med rådgivning i komplexa geotekniska och bergtekniska frågeställningar. Sweco är Sveriges största berg- och geoteknikorganisation med ca 300 geotekniker, bergtekniker och geofysiker. Sweco har den bredd och djup av kompetens som krävs för just ditt projekt.

 Exempel på tjänster vi hjälper till med:

 • Geotekniska markundersökningar
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Geofysiska undersökningar
 • Geotekniska utredningar
 • Stabilitets- och rasriskutredningar inom både jord och berg
 • Inspektioner av slänter och tunnlar
 • Projektering av bergkonstruktioner såväl ovan som under jord
 • Vibrationsmätning, besiktning och riskanalys för vibrationsalstrande arbeten
 • Geotekniska skadeutredningar
 • Dimensionering av förstärkningsåtgärder och geokonstruktioner
 • Entreprenadkontroller
 • Klimatanpassningsuppdrag
 • Carbon Cost-analyser (koldioxidutsläpps- och kostnadsoptimering ur ett grundläggningsperspektiv)
 • Anläggnings- och grundkonstruktioner
 • Utbildning

Geoteknik och bergteknik – en möjliggörare för klimatet

För att uppfylla målen enligt Agenda 2030 krävs omfattande omställning inom klimatområdet. Här spelar geotekniker och bergtekniker en viktig roll. Grundläggning och förstärkning av jord med dålig bärkraft är stora källor till klimatpåverkan. Här kan en geotekniker och bergtekniker genom analyser av klimatpåverkan från till exempel olika grundförstärkningsmetoder göra stor skillnad avseende klimatpåverkan från nybyggnation av infrastruktur. En annan tydlig trend handlar om klimatanpassning av infrastruktur och byggnader för ett framtida klimatscenario. Projektering av klimatanpassningsåtgärder är en geoteknikers kärnverksamhet.

Vill du veta mer om Geoteknik och bergteknik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.