0 av 0 för ""

Geoteknik

Innan man sätter spaden i marken vill man veta vad man gräver i. Att känna till geotekniska förhållanden är en förutsättning för all säker projektering.

Swecos experter erbjuder geotekniska undersökningar

Swecos experter inom geoteknik vet det mesta om tekniska egenskaper i berg och jord, samt vilka konstruktioner som lämpar sig för olika förhållanden. Med olika typer av geotekniska undersökningar kan vi bestämma jordens eller bergets egenskaper och säkerställa en säker och kostnadseffektiv projektering.

Våra experter förebygger erosion, arbetar med riskreducering och erbjuder åtgärder för klimatanpassning för hamnar, broar och vägar. Vi arbetar med grundläggning och metoder för grund- och markförstärkningar för bostads- och industribyggnader, sol- och vindkraftparker samt broar, hamnar och kajer. Vi utför stabilitets- och sättningsanalyser och har stor kunskap om markrörelser, från små sättningar till stora skred.

Hur grundläggs ett vindkraftverk?

Fundament för vindkraftverk ställer stora krav på stabilitet för att hela konstruktionen ska klara väder och vind. Det kräver geotekniska undersökningar. Förhållandena i marken undersöks med hjälp av en borrbandvagn. Faktorer man behöver känna till för att kunna ge en rekommendation av grundläggning är jordlagerföljd, lagertäthet och grundvattennivå.

Vill du veta mer om Geoteknik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.