0 av 0 för ""

Banteknik

Swecos experter inom banteknik har lång erfarenhet. Vi analyserar, dimensionerar, planerar och projekterar alla olika typer av spåranläggningar.

Experter med lång erfarenhet av banteknik

Många av världens järnvägsnät är hårt belastade och underhållet ställer stora krav på kvalificerad kunskap och erfarenhet. Parallellt sker utbyggnaden av fler nya moderna järnvägar för höga hastigheter. Swecos experter inom banteknik har lång erfarenhet och stor kunskap om konstruktionens delar i form av bankropp, spår och växlar. Vi analyserar, dimensionerar, planerar och projekterar alla olika typer av spåranläggningar. Med rätt spårgeometri, växelkomposition och konstruktion bidrar vi till en trygg och långsiktig järnvägstrafik.

Hållbara, säkra och kostnadseffektiva transportlösningar

Vårt fokus är att skapa hållbara, säkra och kostnadseffektiva transportlösningar som en del av framtidens samhälle. Vi utför allt från planering av enklare växelbyten till projektering av komplexa rangerbangårdar och ny höghastighetsjärnväg i Sverige.

Läs mer om Swecos erbjudande inom transportinfrastruktur.

Vill du veta mer om Banteknik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.