0 av 0 för ""

Risk och säkerhet för spårbunden trafik

Swecos experter inom risk- och säkerhetsstyrning arbetar med riskanalyser och riskbedömningar, vid ombyggnad och nybyggnation av spårbunden trafik

Stora behov av risk- och säkerhetstjänster

Dagens kollektivtrafiksystem och infrastrukturanläggningar ställer stora krav på säkerhet. I Sverige står vi inför stora nationella infrastruktursatsningar där ett ökat resande såväl som ny teknik introduceras. Detta innebär utmaningar men också möjligheter till innovativa lösningar.

Experter med stor erfarenhet inom risk och säkerhet

Swecos experter inom risk- och säkerhetsstyrning arbetar dagligen med riskanalyser och riskbedömningar, vid ombyggnad och nybyggnation av järnvägsinfrastruktur.

Vi erbjuder våra kunder expertrådgivning

Vi ger stöd åt järnvägsföretag samt tillverkare och förvaltare av infrastruktur som behöver få sina fordon, system, komponenter och anläggningar godkända enligt nationella och europeiska standarder. Områden som vi fokuserar på är bland annat teknisk säkerhetsstyrning signal och banöverbyggnad, tillståndsärenden, Transportstyrelsens godkännandeprocess, riskanalyser, arbetsmiljö i anläggningsprojekt, el- och trafiksäkerhet och utvecklingsprojekt samt oberoende granskare i form av anläggnings- och systemassessor.

 

Vill du veta mer om Risk och säkerhet för spårbunden trafik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.