0 av 0 för ""

Projektledning transportinfrastruktur

Projektledning inom Transportinfrastruktur

Swecos projektledare är länken mellan våra kunders visioner och det faktiska genomförandet av komplexa samhällsbyggnadsprojekt, oavsett storlek och plats. Tillsammans med dig som kund skapar vi det hållbara samhället.

Transport och infrastruktur stommen i samhället

Människor och varor är i behov av säker, hållbar och effektiv förflyttning i samhället. Nya lösningar inom infrastruktur är grunden som driver hela samhällsutvecklingen framåt. Vi är i ett skede där samhället satsar kraftigt på utveckling inom området – infrastruktur, höghastighetståg, laddinfrastruktur för eldrivna/autonoma fordon och nya elproduktionsanläggningar exempelvis. De snabbt ökande kraven på hållbarhet och digitalisering medför att transportsystemets utformning,  funktion och användning behöver förändras över tid. De nya förutsättningarna gör också att komplexiteten i transportinfrastrukturprojekten ökar.

Projektledare med djup entreprenadkunskap

Swecos projektledare inom transportinfrastruktur ligger långt fram i utvecklingen och har en djup entreprenadkunskap. Genom ett nära samarbete med dig som kund kan vi på ett effektivt sätt driva projekt i mål – oavsett om det gäller gator, vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor eller broar, tunnlar, hamnar, flygplatser, depåer och resecentrum. Genom bredden i vår kompetens, både inom transportinfrastruktur och med stöd av hela Swecos kunskapsnätverk inom samhällsbyggnad, teknik, arkitektur och miljö, kan vi stötta er som kund hela vägen genom projektet. Från rådgivning i idéfasens tidiga skede till projektavslut och förvaltningsfas.

Våra projektledare kan hjälpa er med:

Arbetsmiljö​

Vi hjälper er att skapa och upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö i projekt och verksamhet utifrån era specifika förutsättningar. Vi kan också utbilda dig och din organisation i sakfrågor samt ge dig råd och coachning om arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.

Byggledare​ och BPU

En nyckel till framgångsrika byggprojekt är samverkan på byggarbetsplatsen och ett kommunikativt ledarskap. Med struktur och tydlighet ser Swecos byggledare till att arbetet flyter på och att arbetsplatsens olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt. Vi övervakar produktionen och följer att arbetet sker enligt avtal med fastställd budget och tidplan.

Projektledare

Våra byggprojektledare hjälper till vid upphandlingar genom att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud och bistå vid kontraktsskrivning. På detta sätt säkerställer vi full förståelse för att samverkan och ledarskap sker utifrån vad som planerats och upphandlats. Vi går också in som kontrollansvariga enligt PBL och som byggarbetsmiljösamordnare under projekteringen och utförandet (BAS-P och U).

Kalkylering​

Vi kostnadsberäknar och kostnadsstyr i alla typer av projekt, från förstudie till förvaltning. Genom att identifiera kostnadsdrivande faktorer kan vi föreslå alternativa lösningar som skapar framgång i ditt projekt. Vi räknar även på vilken klimatpåverkan projektet har och kan erbjuda er coaching  och effektiv metodik för att skapa mer hållbara lösningar för framtiden.

Projekteringsledning​

Under projekteringen samordnar och strukturerar projekteringsledaren samtliga aktörers arbete  och säkerställer att ditt projekt får de rätta förutsättningarna.

Exploatering och lantmäteri

Vid all typ av stadsutveckling och vid framväxten av omfattande infrastrukturprojekt behövs expertis inom fastighetsrättsliga frågor, som exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst – bland annat för infrastruktur som väg, järnväg, tunnelbana och kraftledningar. Vi har den kunskapen och stöttar er i dessa frågor. Mer om exploatering och lantmäteri 

Vill du veta mer om Projektledning för transportinfrastruktur?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.