0 av 0 för ""

Gods och logistik 

Vi analyserar godsflöden och skapar förslag till kundanpassad logistik som är både hållbar och kvalitetssäkrad. Vår målgrupp är företag, regioner och kommuner.  

Effektiv logistik: snabb transport med låg miljöpåverkan

I ett modernt hållbart samhälle som präglas av handel och tillväxt fyller effektiv logistik en mycket central funktion. Gods ska transporteras snabbt och effektivt med minsta möjliga miljöpåverkan. Det förutsätter att platsen som logistikanläggningarna byggs upp på är placerade på rätt plats i förhållande till väg- och järnvägsnätet.  

Vi gör lokaliseringsutredningar som tar sikte på framtiden. Vi tittar på samhällets utveckling när det gäller bostäder, verksamheter och infrastruktur för vägar och järnvägar. Genom att analysera godstransporter som en del i samhällsplaneringen kan vi ta fram förslag på effektiva och hållbara lösningar som bygger på olika typer av transporter. Multimodalitet, att kombinera olika transportslag, är av våra expertområden. 

Ökade krav på att godstransporterna är framme i tid

Kraven på leveransprecision blir allt högre och att godstransporterna är framme i rätt tid. För att allt ska klaffa hela vägen behövs det noga genomtänkta logistikupplägg, där väl utformade terminaler med smarta omlastningsplatser för olika trafikslag är grundläggande.  

Vi hjälper er som kund att utforma er terminal, så att den byggs med utgångspunkt i framtidens krav. Eller så föreslår vi hur den terminal ni har idag kan byggas om för att svara upp mot framtidens krav. Vi hjälper er med råd och rekommendationer hela vägen.  Från idé tills den nya terminalen är byggd, eller den befintliga ombyggd. 

Logistikprocesser för regioner, kommuner och företag

Swecos experter inom gods och logistik vet när och var problem uppstår i olika godsflöden. Det kan handla om trängsel i vägnätet, eller flaskhalsar någonstans i järnvägssystemet. Våra analyser och rekommendationer bygger på gedigen kunskap om logistikprocesser för regioner, kommuner och företag. Dessutom kan vi hjälpa till att föra en dialog och skapa gott samarbete mellan våra kunder och andra intressenter som beslutsfattare, myndigheter och allmänheten. 

Vill du veta mer om Gods och logistik ?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.