0 av 0 för ""

ITS och trafiksystem

Vi driver och stödjer arbetet med intelligenta transportsystem (ITS) – informationsteknik som bidrar till ett smartare, säkrare och mer hållbart samhälle. 

Intelligenta transportsystem (ITS) för ökad trafiksäkerhet

Utvecklingen inom ITS-området har gått otroligt fort de senaste åren och farten fortsätter snarare att öka än att minska. Från att ha handlat om informationsteknik som bidrar till ett hållbart samhälle som t.ex. elektroniska skyltar som informerar om tågförseningar, bilköer, variabla hastighetsgränser och trafikomläggningar inkluderar det nu även smart och uppkopplad infrastruktursjälvkörande fordon, Mobilitet som tjänst (MaaS) och samverkande system

Tack vara utvecklingen av intelligenta transportsystem (ITS) finns nu möjligheten att öka mobiliteten i samhället, att förbättra framkomligheten samtidigt som möjligheten att styra och effektivisera trafik och transporter. Allt detta tillsammans bidrar till ett hållbart, säkert och jämlikt transportsystem.

Ett framtida säkert och hållbart resande 

Utvecklingen går snabbare än någonsin och Swecos experter har den kunskap och erfarenhet som krävs för att lotsa er mot ett framtida säkert och hållbart resande. Våra experter driver och stödjer arbetet med intelligenta transportlösningar och smart mobilitet i allt från forskning till implementering och drift.  Vi hjälper våra kunder med projektledning, strategisk rådgivning, planering, upphandlingsstöd, utvärdering, kvalitetskontroll och mycket mer.  

Vill du veta mer om ITS och trafiksystem?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.