0 av 0 för ""

ITS och trafiksystem

Vi driver och stödjer arbetet med intelligenta transportsystem (ITS) – informationsteknik som bidrar till ett smartare, säkrare och mer hållbart samhälle. 

Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) för smarta, säkra och hållbara transporter

Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) handlar om att använda IT och digitalisering för att göra transporter av människor och gods säkrare, smartare och mer hållbara. Med hjälp av IT kan vi utnyttja befintlig infrastruktur på ett effektivare sätt, styra om eller ta bort det som inte används, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Inom begreppet ITS ryms lösningar som digitala verktyg inom reseplanering för människor och gods, nulägesinformation om trafikstockningar eller parkeringstillgänglighet, varningssystem mellan cyklister och bilister, samverkande trafiksignaler, tjänster som stödjer kombinerad mobilitet som tjänst (MaaS), samt uppkopplade och självkörande fordon.

Vanliga utmaningar inom ITS och trafiksystem

Hur information från olika system ska samlas in, bearbetas och spridas är centralt inom ITS.

 • Vilka behov finns?
 • Vilka lösningar behöver utvecklas för att möta dessa behov?
 • Kan befintliga system samverka med andra program eller mjukvara?
 • Finns tillgång till nödvändiga data?
 • Hur säkerställer vi rätt kommunikationslösning?

En vanlig utmaning kan exempelvis vara återkommande trafikstockning i en korsning. Inom området C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) återfinns till exempel intelligenta och gränsöverskridande lösningar där fordon i framtiden kommunicerar smidigt med skyltar, utryckningsfordon och trafikljus vid vägkanten. Andra utmaningar kan röra sig om uppkopplade och självkörande fordon i samhället – hur kan kommunerna förbereda sig inför denna teknikutveckling?

Trender och möjligheter inom området

Ökad digitalisering och mer kapacitetskraftiga IT-komponenter som är både mindre i storlek och möjliggör ”fler ögon ute i trafiken” innebär även ökade möjligheter för olika delar av transportsystemet att samverka, inte bara sinsemellan men även mot infrastrukturen och användarna själva.
Ett exempel återfinns i den framtida planeringen av den smarta staden med koppling till drönare och det undre luftrummet (2 900 m). Vilka ITS-baserade lösningar krävs för att säkerställa att de används på rätt sätt och i förhållande till övriga fordon, byggnader och annat?

Hur kan Sweco hjälpa er inom ITS och trafiksystem?

Sweco är ledande inom området ITS och trafiksystem. Våra experter driver och stödjer arbetet med intelligenta transportlösningar och smart mobilitet i allt från forskning till implementering och drift. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta inom och med EU-finansierade projekt.
Av oss kan ni få rådgivning inom allt från nyare områden som uppkopplade och självkörande fordon, drönare och robotisering, till hållbar och smart utveckling av befintliga transportsystem.

Vi arbetar dagligen med ny teknik och tjänster som kombinerad mobilitet, autonoma fordon, drönare för att stötta våra kunder i att få en bättre förståelse för denna typ av teknik och tjänsters potential för en ökad effektivitet i transportsystemet.

Exempel på hur vi kan stötta inom ITS:

 • Strategisk rådgivning
 • Planering
 • Upphandlingsstöd
 • Undersökning, utvärdering och konsekvensanalys
 • Projektledning
 • Kvalitetskontroll

 

Coulmn block – This block is empty

Vill du veta mer om ITS och trafiksystem?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.